Yüklenmiş kapasite

Kurulu kapasite, kullanılan kaynakları dikkate alarak ve belirli bir zaman diliminde bir şirketin beklediği olası maksimum performansı belirleyen bir üretim oranıdır.

Yüklenmiş kapasite

Belirli malların imalatına veya üretimine adanmış şirketler, üretkenlik açısından mümkün olan maksimum seviyelerini bilmenin bir yolu olarak kurulu kapasite kavramına sahiptir.

Bununla birlikte, şirketler genellikle bu tür ölçümleri verimlilik gibi üretimdeki diğer temel unsurlarla ilişkilendirmeye çalışırlar. Bu anlamda şirketler, kaynaklarının belirli optimizasyon seviyelerine erişmeye çalışırlar.

Yani fikir, belirli özellikler ve belirli girdiler verilen, verimli kullanılan maksimum üretkenlik seviyesini bilmektir.

Bu kaynaklar, şirketin sahip olduğu makinelerin kapasite-saatleri, işgücünün saatlik planlaması veya mevcut sermaye şeklindeki kaynaklardır.

Kurulu kapasite hedefi

Kurulu kapasiteyi tahmin etmenin temel önemi, bir şirketin tedarik olanaklarını bilerek belirli bir pazarda faaliyet göstererek elde edeceği olası ekonomik performansı değerlendirmektir.

Bu ekonomik kavram genellikle ölçülebilir ve sayısal terimlerle, maksimum üretilebilir miktar şeklinde ifade edilir.

Üretim birimleri olarak, bir piyano şirketinin yılda maksimum 4.000 piyanoya çevrilebilecek kurulu bir kapasiteye sahip olduğunu söylemek bir örnek olabilir. Bu, koşulları ve mevcut kaynakları göz önüne alındığında.

Kurulu kapasite ve talep

Kurulu gücün talep gibi bir diğer önemli kavramla ilişkilendirilmesi yaygındır.

Bunun nedeni, bir şirketin her şeyden önce, coğrafi olarak veya potansiyel tüketicilerin tercihlerine göre pazarındaki mevcut talep oranını bilmesi gerektiğidir.

Yani kurulu kapasite talebi aştığında, o fabrika tüketilemeyecek bir üretim fazlası yaşayacaktır. Diğer bir deyişle, gereğinden fazla çalışacak, makine ve işçileri verimsiz çalıştırmış olacaksınız.

Kurulu gücün söz konusu pazarın talebinden daha düşük olduğu tersi bir durum ortaya çıkarsa, üretici firma söz konusu tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olmayacaktır. Bir eksiklik olurdu.

Kurulu kapasitedeki değişiklikler

Çoğu durumda sanayi sektörü yeni teknolojiler ve üretim stratejileri ile güncellendiğinden, bir üretim tesisinin kurulu kapasitesi sürekli değişikliklere veya modifikasyonlara açıktır.

Bu anlamda, iş organizasyonu modellerinin ve tesis tasarımının evrimi de önemlidir. Ayrıca, açıkçası, teknolojik ve lojistik kaynakların onarım veya arıza zamanlarında.

Öte yandan, yıl boyunca sabit kalan üretim durumu, mevsimlik üretime benzemiyor. Örneğin, bir sürekli üretim durumu süt ürünleridir. Ancak, Noel süsleri üreticilerinin kurulu kapasitesi yılın birbirini izleyen dönemlerinde değişiklik gösterecektir.