yoğun iletişim

Kitle iletişimi, tek bir gönderici ile çok sayıda kişiden oluşan bir alıcı arasında gerçekleşen iletişimdir. Basının uygulanması bu tür bir iletişimin açık bir örneğidir.

büyük iletişim

Sözde kitle de dahil olmak üzere farklı iletişim türleri vardır. Bu iletişim biçimini karakterize eden bir şey varsa, o da mesajın çok sayıda insan tarafından alınması ve onu gönderenin tek bir gönderici olmasıdır.

Kitle iletişimi, medya, büyük şirketler, kuruluşlar veya kamu kurumları için tipiktir. Temel amacı mümkün olan en geniş kitleye ulaşmaktır.

Mesajı hayata geçirmek için iletişim sürecine olağanüstü unsurlar dahil edilir. Örneğin, gönderici, alıcı, kanal ve mesaj. İletişimin gerçekleşmesi için gereklidirler.

Kitle iletişiminin özellikleri

Kitle iletişiminin temel özellikleri şunlardır:

  • Mesajı alan kitle geniştir. Tek bir alıcıya bilgi göndermek amaçlanmamıştır, amaç kitlesel bir izleyici olmaktır.
  • Alıcıdan doğrudan bir yanıt amaçlanmamıştır, çok sayıda insana yönelik bir mesaj olduğu gerçeğinden yola çıktığı için mantıklı bir şeydir.
  • İzleyici, farklı sosyal sınıflardan, yaştan, cinsiyetten veya siyasi eğilimlerden kişilerden oluşabilir. Örneğin, bir haber kuruluşu bir haber gönderdiğinde, yukarıda belirtilenden hiçbir ayrım yapmadan heterojen bir kitleye ulaşabilir.
  • İzleyicinin anonimliği başka bir özelliktir. Mesajın yönlendirildiği kitleyi oluşturan kişiler kendi aralarında ve mecra için de anonimdirler.

Kitle iletişimi ne içindir?

Kitle iletişiminin temel amacı, belirli bir mesajı veya bilgiyi çok sayıda insana ulaştırmaktır. Kurumlar, daha geniş bir erişim elde etmek amacıyla, göze çarpan veya ilgili haberleri halka iletmek için bu tür iletişimden yararlanır.

Bu iletişim türünün özelliği, sürece katılan bir gönderici ve çok sayıda alıcının olmasıdır.

Bu, büyük bir kapsamı olan bir iletişimdir, en azından iddia budur, çünkü kanallar bunun olmasını teşvik etmek için kullanılır, örneğin radyo veya televizyon.

Kitle iletişim örneği

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, her partinin liderleriyle televizyonda bir tartışma yapılacak.

Bu programda her liderin fikir ve değerlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, tartışma bir kitle iletişim aracı tarafından yayınlanacak, bu nedenle amaç, katılan politikacıların amaçlarını ilk elden bilmeleri için çok sayıda insana ulaşmasıdır.

Bu, seçimlerde oy kullanma kararı vermelerine yardımcı olacaktır. Bu bir kitle iletişim örneğidir. Çok sayıda kişiye ulaşan ve çok çeşitli bireylerden oluşan bir izleyici kitlesini hedefleyen bir mecra tarafından yayınlanan, büyük ilgi gören bilgilendirici bir etkinliktir.