Yetkinlik matrisi

Yetkinlik matrisi

Yetkinlik Matrisi1

Yetkinlik matrisi veya beceri matrisi, çalışanların sahip olduğu becerileri şirketin ihtiyaç ve hedeflerine göre görselleştirmeye olanak tanıyan bir grafik araçtır.

Beceri matrisi olarak da bilinir. Çalışanlardan kimlerin belirli bir görevi yerine getirebileceğini görselleştirmeye, yapılandırmaya ve değerlendirmeye izin veren bir araç olduğu için. Çalışanların sahip olduğu yeteneklerin ve bunların şirket tarafından izlenen hedeflerle nasıl ilişkilendirilebileceğinin gözlemlenmesine olanak tanır. Ama aynı zamanda her şirketin özel ihtiyaçları ile.

Ayrıca, şirketlerin süreçlerini verimli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olan farklı görevleri yürütmek için hangi kişinin kalifiye olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Matris, belirli bir görevi yerine getirebilmek için insanların beceri, bilgi ve ilgisini gösterir.

Yetkinlik matrisini kullanmanın faydaları

Bir şirketin yetkinlik matrisini kullanarak elde edebileceği başlıca faydalar şunlardır:

1. Mevcut becerilere genel bir bakış vardır

Gerçekten de, yetkinlik matrisini uygun şekilde uygulayan bir şirket, sahip olduğu becerilere ilişkin genel bir genel bakışa sahiptir. Bu, şirket içinde var olan işgücü yeterliliklerinden yararlanmaya yardımcı olur.

Ancak en önemli şey, hangi becerilerin eksik olabileceğini bilmeye izin vermesidir. Bu nedenle, personel işe alırken, sahip olduğunuz ekipmanı tamamlamak için işçiler işe alınır.

2. Yedek bulma kolaylığı

Tabii ki, her bir ekip üyesinin becerileri ve yetkinlikleri açıkça tanımlandığında, onların yerini alacak birini bulmak daha kolaydır. Bu, bir işçi hasta olduğunda veya tatile gitmesi gerektiğinde yardımcı olabilir. Çünkü onu kimin kapsayabileceğini bulmak çok kolay ve basit.

Her şeyden önce, her bir kişinin neler yapabileceğini bilerek, ekip üyelerinden birinin görevlerini yerine getirecek birini bulmak kolaydır. En önemli şey, destek ve desteğin şirketin çalışanları listesinde olmasıdır.

3. Her çalışanın yetkinlikleri hakkında eksiksiz bilgi var

Açıkçası, bu matris ile her çalışan en önemli becerilerinin ve yeteneklerinin ne olduğunu bilebilir. Aynı şekilde, bu becerilerin şirketin çalışma ekibine nasıl katkıda bulunduğunu da bilebilirler.

Tabii ki, çalışan kendi yeteneklerinin bilgisine sahip olarak, öğrenme ve gelişme için daha iyi fırsatlara sahip olabilir. Bütün bunlar birlikte şirket içinde kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olacaktır.

4. Gerekli yetkinliklerin farkına varmaya yardımcı olur

Doğal olarak, işçiler farkında olurlar ve çalışma ekibinin verimli bir şekilde çalışması için hangi becerilerin gerekli olduğunu tam olarak bilirler. Matrise yansıyan bilgiler, insanların yetenek ve becerilerinden yararlanarak üstün olmalarını sağlar.

5. İyileştirmeyi sağlar

Benzer şekilde şirket, çalışma ekibindeki tüm çalışanların yetkinlikleri hakkında eksiksiz bir görüşe sahiptir. Elbette bu, iyileştirme gereken alanları bulmanızı kolaylaştırır. Bu, özel eğitim ve öğretim programları uygulanarak başarılabilir.

6. Yeteneği en iyi şekilde kullanın

En önemlisi, tüm çalışanların yetenekleri optimum ve verimli bir şekilde kullanılabilir. Çünkü şirket içi yetenek verimli bir şekilde dağıtılırsa, yeni işe alımların yapılmasını engelleyebilir. Bunun nedeni, beklenen hedeflere ulaşmak için iç ekipte doğru kişileri bulabilmemizdir.

7. Müşteri hizmetlerini iyileştirin

Her birinin becerileri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgisi varsa. Belirli sorun türlerinden kaçınmak için bunlardan daha iyi yararlanabileceksiniz. Tüm bunlar, hem dahili hem de harici olarak müşteri hizmetlerini ve hizmetini geliştirir.

8. Mesleki gelişim

Elbette her kişinin şirkete ne getirdiğini bilerek, her bir çalışanın verimlilik düzeyi net bir şekilde belirlenebilir. Bu verimlilik, kişisel olarak veya çalışma ekiplerinin katkısıyla değerlendirilebilir.

Her durumda, şirketin uyguladığı eğitim ve mesleki gelişim programları ile elde edilen etkinliği analiz etmek daha kolaydır.

Yetkinlik Matrisi1
Yetkinlik matrisi
Uygulamanın faydaları

Yetkinlik matrisi oluşturma adımları

Yetkinlik matrisi oluşturmanın en önemli adımları şunlardır:

1. Tablo veya matrisin hazırlanması

İlk olarak, üç dikey kesitli tablo detaylandırılmalıdır. İlk bölüm, her bir kişiden veya ekipten ne beklendiğini vurgulayarak değerlendirilecek yetkinlikleri tanımlar. İkinci bölüm, çalışma ekibinin üyelerini içermelidir. Üçüncü bölüm, işçilerin becerilerini güçlendirmek veya geliştirmek için gerekli görülen eylemleri belirler. Her bölüm farklı bir renkle tanımlanır. Aşağıdaki tabloda örneklendiği gibi.

Yetkinlik Matrisi 2
Yetkinlik matrisi
Aşama 1
Tablo veya matrisin detaylandırılması

2. Beceriler hakkında bilgi

Bu adımda yetkinliklerin her biri için gerekli olan bilgiler girilir. Değerlendirilmesi beklenen becerilerin ve ihtiyaç duyulan önemli verilerin belirtilmesi.

Örneğin, aşağıdaki becerileri vurgulayabiliriz:

 • Yaratıcılık ve yenilik.
 • Zaman organizasyonu.
 • Karar verme yeteneği.
 • Dikkat ve müşteri hizmetleri.

Ayrıca her bir yeterliliğin ustalık düzeyi ve gerekli süre belirtilir.

Yetkinlik Matrisi 3
Yetkinlik matrisi
Adım 2
Yetkinlikler hakkında bilgi

3. Çalışan performansını değerlendirin

Bu adımda, her bir çalışanın gerekli yetkinliklerin her birinde performans düzeyi değerlendirilir.

Yetkinlik Matrisi 4
Yetkinlik matrisi
Aşama 3
Çalışan performansını değerlendirin

4. Alınacak önlemler

Çalışanların her bir yetkinlikte sahip oldukları performans düzeyi değerlendirildikten sonra gerekli aksiyonlar hayata geçirilmelidir. Bu eylemler, çalışanların güçlü yönlerinin güçlendirilmesine ve zayıf yönlerin bulunduğu alanların iyileştirilmesine yardımcı olur.

Aslında uygulamaya konulan aksiyonlar şirketin performansının artmasına yardımcı olmalıdır. Daha iyi hazırlanmış bir çalışan, üretkenliklerini ve sonuç olarak şirketin performansını iyileştirdiğinden.

Örneğimizde, eylemler şunlar olabilir:

 • Bu rekabeti güçlendirmek için bir inovasyon ödülü uygulayın.
 • Zamanın doğru organizasyonu için eğitim programı. Çünkü çalışanların bariz bir zayıflığıdır.
 • Kararların ademi merkeziyetçiliğini uygulayın. Çalışanların karar verme yeteneği olduğundan, süreçleri düzene koymak.
 • Müşteri hizmetlerinde devam eden eğitim programı.
Yetkinlik Matrisi 5
Yetkinlik matrisi
4. Adım
Çekimler için eylemler

Son olarak, yetkinlik ve beceriler matrisinin, şirket çalışanlarının sahip olduğu yetkinlikleri görselleştirmek için mükemmel bir araç olduğunu belirtebiliriz. Bu, çalışanların daha iyi performans gösterdikleri yetkinliklerini pekiştirmeleri için eğitim programlarının oluşturulmasına olanak tanır. Ancak aynı zamanda programlar, belirli zayıf yönlerin bulunabileceği becerileri geliştirmeye yardımcı olacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca personel alımını kolaylaştırır.

Süreçlere göre yönetim

 • Mesleki Eğitim
 • şirketler grubu
 • Bilgi Yönetimi