Yanlış kesirler

Uygun olmayan kesirler, payı paydasından büyük olan kesirlerdir.

Yanlış kesirler

Yani, yanlış bir kesir, bir sayıyı bütünden küçük eşit parçalara bölmektir.

Örneğin, aşağıdaki durumlara sahibiz:

Resim 486

Uygun olmayan kesirlerin, birden büyük bir sayıya eşdeğer olma özelliğine sahip olduklarına dikkat etmeliyiz. Bunu aşağıdaki örnekte gözlemleyebiliriz:

Resim 488

Bir kesri, bir sayının eşit parçalara bölünmesi olarak tanımlayabileceğimizi de hatırlamakta fayda var. Normal olarak (karıştırılmamışsa) yalnızca iki sayı ile oluşturulur, her ikisi de düz veya eğimli bir çizgi ile ayrılır. En üstteki sayı pay, alttaki sayı payda olarak adlandırılır.

Uygun olmayan bir kesir, paydası paydadan daha küçük olan uygun bir kesrin tersidir.

Uygun olmayan bir kesri karışık bir kesre dönüştürün

Uygun olmayan bir kesir karışık bir kesre dönüştürülebilir. Yani, bir tamsayı ve bir kesirli bileşeni olan birinde.

Dönüşümü yapmak için, payı yanlış kesrin paydasına bölmeliyiz. Böylece, elde edilen bölüm yeni kesrin tamsayı kısmı olacak ve kalan kısım pay olacak, payda ise aynı kalacak. Bir örnek daha iyi görelim:

17/3 uygunsuz kesre sahip olduğumuzu varsayalım. Dönüşümü yapmak için ilgili bölümü yapmamız gerekir:

Resim 493

İşlemin sonucu olarak 5 bölüm, 2 ise kalandır. Bu nedenle, 17/3’e eşdeğer karışık kesir şöyle olacaktır:

Resim 494