Uygun kesirler

Doğru kesirler, paydası paydasından küçük olan kesirlerdir. Yani üstteki sayı alttaki sayıdan küçüktür.

Uygun kesirler

Uygun kesirlerin bazı örnekleri şunlardır:

Resim 477

Uygun kesirler, sıfır ile birlik arasındaki bir sayıya eşdeğer oldukları için karakterize edilir. Bu, mutlak anlamda, çünkü kesir negatif bir işarete sahip olabilir. Aşağıdaki durumlara bakalım:

Resim 495

Uygun bir kesir, payı paydasından daha büyük olan yanlış bir kesrin tersidir.

Bir kesri, bir sayının eşit parçalara bölünmesi olarak tanımlayabileceğimizi de unutmamalıyız. Her ikisi de düz veya eğimli bir çizgiyle ayrılmış iki sayıdan oluşur (kesir karıştırılmadığı sürece). En üstteki sayı pay, alttaki sayı payda olarak adlandırılır.

Uygun kesirlerin özellikleri

Uygun kesirlerin özellikleri arasında şunları belirtebiliriz:

  • Bir kesrin ters kesri yanlış kesirdir.
Resim 496
  • Zıt kesir, uygun bir kesir, başka bir uygun kesirdir.
Resim 498
  • Uygun olmayan bir kesirden farklı olarak, uygun bir kesir karışık bir kesre (bir tamsayı ve bir kesirli bileşene sahip olan) dönüştürülemez.

Uygun kesirlerin kullanımı

Uygun kesirler, bir bütünün daha büyük bir parçasını ifade etmek için kullanılır. Yani, bir şeyin parçasını temsil ederler.

Örneğin, bir saatin 1/4’ü, bir saatin süresinin çeyreği olduğu anlamına gelir. Böylece 60 dakikanın dörde bölünerek 15 dakikaya eşit değildir.