Üretim maliyeti

Üretim maliyeti (veya işletme maliyeti), bir malın üretilmesi veya bir hizmetin üretilmesi için gerekli olan masraftır.

Üretim maliyeti

Bu şekilde, üretim maliyeti, finansal olanlar gibi diğerlerini dışarıda bırakarak, gerekli harcamalarla ilişkilidir. Genellikle hammadde ve malzemeleri, doğrudan ve dolaylı işçiliği ve amortisman, kira veya danışmanlık giderleri gibi diğer yönetim maliyetlerini içerir.

Üretim maliyeti unsurları

Bahsettiğimiz gibi, üretim maliyetinde üç temel unsur vardır. Her birini aşağıda açıklıyoruz:

  • Biri hammadde ve malzeme. Birincisi, üretim sürecinde dönüştürülen malzemelerdir. Bir örnek, ekmekteki un ve tuz olabilir. İkincisi, bazı malların satıldığı torbalar gibi dönüştürülmeyen ancak gerekli olanlardır.
  • Birincisi kadar önemli olan ikincisi de emektir. Bu durumda, yalnızca doğrudan işçilik, yani üretim sürecine dahil olan, örneğin üretim zincirinde çalışan çalışanlar dahil edilir.
  • Üçüncüsü, üretimin diğer dolaylı maliyetleridir. Burada, sürece dahil olmasa bile gerekli olan dolaylı emeği dahil ediyoruz. Örneğin, yönetim departmanı personeli. Ayrıca amortismanlar, kiralar veya vergiler gibi gerekli masrafların kalanını da eklemeliyiz.

Üretim maliyeti nasıl hesaplanır

Hesaplama şekli, ilgilendiğimiz üç maliyet unsurundan hangisine bağlıdır. Her birini görelim:

  • Hammadde ve sarf malzemeleri için gerekli tüm masraflar dahil edilmelidir. Bunlar ulaşım, sigorta, gümrük, indirilemeyen vergiler ve benzeri olabilir. Hesaplama için üretilen birim başına maliyeti bilmek uygundur.
  • İşçilik için brüt maaş ve diğer sosyal maliyetler dahil edilmelidir. Örneğin, şirketin işsizlik, eğitim veya emeklilik için sosyal güvenliğe ödediği katkı payları. Hesaplama için saat başına maliyeti bilmek uygundur.
  • Son olarak, geri kalanını içermesi gereken dolaylı maliyetlerle ilgili olarak. Bu durumda, finansal olanlar hariç herkesi dahil etmeliyiz.

Üretim maliyeti örneği

Basitlik için tek bir ürün üreten bir şirket düşünelim. Üretilen her birim için gerekli olan hammadde de bir birimdir. Tedarik toplam tutarı ile hesaplanır. Direkt işçilik için, her çalışma saati için 5 birimlik bir üretim düşünüyoruz. Dolaylı olanı ise yönetim maaşlarıdır. Son olarak 1500 adet üretilir. her biri 30 para birimine (mu) kadar.

Üretim Maliyeti 1

Birim maliyetler, toplamın üretilen birimlere bölünmesiyle hesaplanır. Hepsini topladıktan sonra toplam birim üretim maliyetini hesaplıyoruz. Satış fiyatı ile bu maliyet arasındaki fark, brüt birim marj veya kârdır. Üretimle çarpılması şirketin brüt karını verir. Mali sonucu hesapladıktan sonra, örneğe dahil etmediğimiz net karı elde ederiz.