Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler’in (BM) bağımlı bir organıdır. Bu, iş ve çalışma ilişkileri ile ilgili konularla ilgilenir. 1919’da Versailles Antlaşması’nın bir sonucu olarak ve insana yakışır işi teşvik etmek amacıyla ortaya çıktı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

İşçileri, hükümetleri ve işverenleri bir araya getiren ILO, insana yakışır istihdam adına çalışma düzenlemeleri oluşturur. Böylece, ILO’nun felsefesi, insana yakışır işlerle ekonomik refah ve toplumsal barışın sağlanacağını varsaymaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel amaçları

ILO’nun kendisi için belirlediği başlıca hedefler dört eylem alanını kapsamaktadır:

  • İş düzenlemelerine ve işçi haklarına saygıyı teşvik edin.
  • İşçiler için makul ücretler için savaşın.
  • İşçiler için daha fazla sosyal koruma.
  • Hükümetler, işverenler ve işçiler arasında diyalog ve müzakereyi teşvik edin.

Bu hedeflere ulaşmak için ILO, temel hakları, sosyal ve çalışma koşullarını güçlendirmek amacıyla çalışma yönetmelikleri oluşturur, uluslararası düzeyde programlar hazırlar ve çalışma konularında uluslararası düzeyde teknik işbirliğini teşvik eder.

ILO nasıl çalışır?

ILO, işverenleri, üye devletlerin hükümetlerini ve işçileri içerdiği için üçlü bir organizasyon olarak tanımlanmaktadır. İşlevi, sosyal ve ekonomik politikalar konusunda işverenler ve sendikalar arasındaki diyaloğu desteklemektir.

ILO’nun iç yapısı aşağıdaki gibidir:

  • Uluslararası Çalışma Konferansı : Çalışma düzenlemelerine karar veren organ olmanın yanı sıra, sosyal ve çalışma konularını tartışan bir organ olarak da hizmet verecek. Aynı zamanda ILO bütçesinin onayını da yürütür.
  • Yönetim Kurulu : Yürütme yetkisine sahiptir. Diğer bir deyişle, ILO’nun programlarını yürütür ve organizasyonun bütçesel yönleriyle ilgilenir.
  • Uluslararası Çalışma Ofisi : Denetim organıdır. Yönetim Kurulu’nun kontrol fonksiyonlarından sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmaların, işverenler, hükümetler ve sendika kuruluşlarının katkılarıyla katkı sağladığı uzmanların bulunduğu komisyonlar tarafından tavsiye edileceği unutulmamalıdır.

Öte yandan, en önemli çalışma ve sosyal konuları ele almak için zaman zaman ILO üyesi ülkelerin toplantıları düzenlenmektedir.

ILO’nun faaliyet alanları nelerdir?

ILO’nun uluslararası standartlarının yürürlüğe girmesi için bir denetim ve kontrol sistemi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, ILO imzalanan sözleşmelere uyulmasını sağlar.

Bunun için kuruluş, anlaşmaların uygulanma şeklini düzenli olarak izler ve hangi alanlarda iyileştirilebileceğini belirtir. Ayrıca, ILO üye ülkelere tavsiyelerde bulunabilir.

Kalkınma işbirliği, ILO’nun başlıca eylem alanlarından biridir. Bu amaçla, ILO insana yakışır istihdama adanmış programları teşvik eder. Bunlara dahil olmak için işverenlerin, hükümetlerin ve işçilerin taahhüdü talep edilmektedir.

Kısacası sürdürülebilir kalkınmaya olanak sağlayan ve aynı zamanda insana yakışır işe dönüşen politikaların yürütülmesidir.

ILO programı ve bütçesi

ILO programı ve bütçesi, her iki yılda bir Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından onaylanmalıdır.

Böylece program ve bütçe, iki yıl sonra ulaşılacak hedefleri, bunları gerçekleştirmek için ayrılacak kaynakları belirlerken, uygun görülen harcamaları onaylar.

Fakat ILO nereden finansman sağlıyor?

Esas olarak, üç yolla:

  • Onu oluşturan ülkelerin orantılı katkılarıyla.
  • Ana ortakların gönüllü katkılarıyla.
  • BM’ye bağlı kamu kurumları, finans kurumları ve ajansların katkıları.