ticari lojistik

Ticari lojistik, bir mal veya hizmetin üretilmesi ve müşteriye ulaştırılması için gerekli süreçler bütünüdür. Hammadde tedariğinden, her ürünle birlikte sunulabilecek garanti hizmetine kadar başlar.

ticari lojistik

Ticari lojistik, bir şirketin ürünlerini satın alan müşterilere ulaştırmak için üstesinden gelmesi gereken tüm aşamalardır. Herhangi bir şirkette temel bir alandır, çünkü onsuz şirketin talebi karşılanamaz.

Ürün yelpazesi ve şirketin büyüklüğü arttıkça bu sistem daha karmaşıktır. Bu nedenle, iyi standartlaştırılmış ve organize edilmiş olmalıdır. Bu alandan sorumlu çalışanlar, görevlerini yürüttükleri şirketin özellikleri konusunda mükemmel bir şekilde eğitilmiş olmalıdır.

Sonuç olarak, ticari lojistik, büyük profesyoneller tarafından optimize edilir ve yönetilirse, şirketin ticari marjı artacaktır. Bu şekilde, karlar büyüyecek veya gelecekte şirketin işleyişini iyileştiren belirli eylemlere yeniden yatırılabilir.

Ticari lojistiğin özellikleri

Ticari lojistiğin özellikleri arasında aşağıdakileri vurgulayabiliriz:

 • Herhangi bir şirkette temel bir süreçtir.
 • Doğru çalışması maliyetleri düşürecek ve ticari marjı artıracaktır.
 • Şirketin daha büyük bir organizasyonunu ve işleyişini sağlar.
 • Ne kadar standart olursa, yapılan hata sayısı ve şirketin bu alandan sorumlu personele olan bağımlılığı o kadar az olur.
 • Bekleme süreleri, müşteri hizmetleri veya ürün kalitesi sayesinde müşteri memnuniyetini artırabilir.

Ticaret lojistiği katılımcıları

Ticari lojistikteki katılımcılar, her şirketin özelliklerine ve üretiminin gerçekleştirilmesine ilişkin ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Bu nedenle, bu süreçte öne çıkan katılımcıların bir derlemesini yapıyoruz:

 • Talep tahmini: Şirket, gerekli hammaddeleri karşılayabilmek için gelecekte sahip olacağı talebi tahmin etmelidir.
 • Hammadde tedarikçileri: Stok sıkıntısı yaşamamak için üretimde kullanılan hammaddelerin tedarikçiden temin edilmesi gerekmektedir.
 • Üretim yerine ulaşım: Hammaddeler temin edildikten sonra firmanın üretim merkezine nakledilmeleri gerekmektedir.
 • Hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürülmesi: Hammaddelerin müşterilerin talep ettiği ürünlere dönüştürülmesi için üretimde izlenmesi gereken süreçler bütünüdür.
 • Depolama: Üretim işlemi gerçekleştirildikten sonra ürünün gerektirdiği koşullarda depolanmalıdır. Burada ürünler satılıp müşteriye teslim edilene kadar bekleyecekler.
 • Satış: Bir müşterinin şirkette belirli bir ürünü elde etme sürecidir.
 • Dağıtım: Satılan ürünlerin, satın alan müşterilere ulaştırılmasıdır.
 • Müşteri hizmetleri desteği: Müşteriler için ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve çözülmesinden sorumlu hizmettir.

Ticaret lojistiği örneği

Bir ofis masası fabrikasının yöneticileri olduğumuzu varsayalım. Ticari lojistiğimiz içinde aşağıdaki adımları izlemeliyiz:

 • Ürünlerimizin üretimi için gerekli ahşabın elde edilmesi.
 • Malların fabrikamıza taşınması ve teslim alınması.
 • Ahşabın ofis masalarına dönüşümü.
 • Depomuzda bitmiş masaların depolanması.
 • Tabloların satışı.
 • Satın alınan masaların müşterilerimize teslimi.
 • Ürünle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda müşteri hizmetleri.

Sonuç olarak, ticari lojistik, bir şirketin müşterilerinin taleplerini karşılamak için gerçekleştirmesi gereken süreçler dizisidir. Doğru çalışması kayıpları önleyeceği ve karı artıracağı için şirket içinde temel bir alandır.