Ticarette para yönetimi

Ticarette döviz yönetimi, kârlılığın maksimize edilmesini ve risk kontrolünü inceleyen hisse senedi yatırım dalıdır.

Ticarette para yönetimi

Para yönetimi, risk yönetimi olarak da bilinir. Borsa analizi ve ticaret psikolojisi ile birlikte para yönetimi, borsaya yatırım yapmanın üç temel direğinden biridir. Bir tüccarın uzun vadede tutarlı olması için bu disiplinde ustalaşması gerekir. Bu disipline hakim olmak, konuyla ilgili derin ve kapsamlı bilgiye sahip olmak anlamına gelmez. Ancak, bunun yerine, bu konuda temel bilgi. Ticaret alanlarındaki temel ilke George Soros tarafından dikte edildi ve şunu dikte etti:

Ekonomi ve finans ile ilgili ünlü alıntılar

Bu ilkenin ilkelerin başlangıcı olduğunu söyleyebilirsiniz. Başarı yüzdesinden daha önemli olan, doğru olduğunda ortaya çıkan karlılıktır. Ve tersine, başarısızlık oranından daha önemli olan, her bir kaybın miktarıdır. Davranışsal finans çalışmaları, diğer şeylerin yanı sıra, kazandığınızda kaybettiğinizden daha fazlasını kazanmanın psikolojik olarak neden bu kadar zor olduğunu araştırıyor.

Başarı oranı – risk / fayda oranı

Para yönetimi ilkeleri ilkesinin önemini göstermek için bir örnek göstereceğiz. Bunun için üç vaka koyacağız. İlk durumda (tüccar A) isabet yüzdesi çok yüksektir. İkinci durum (tüccar B), isabet yüzdesi %50 olan bir tüccarın durumudur. Üçüncü durumda (tüccar C) tüccar çoğu zaman başarısız olur. Üç tüccarın her birinin 100 işlem gerçekleştirdiğini varsayacağız.

 • Tüccar A

tüccar A

100 işlem yaparsanız, isabet yüzdesi %80 olduğu için 80 işlem yaparsınız. Aynı şekilde 100 operasyondan 20’si zarar etmiş olacaktır. Böylece her vurduğunuzda 10 dolar kazanırsınız ve her 40 dolar kaçırdığınızda olduğu gibi parasal olarak karınızı hesaplamaya devam edeceğiz.

Kâr = (X kâr getiren işlem sayısı) – (Başarısız olan işlem sayısı x zarar)

Kar = (80$ x 10$) – (20$ x 40$) = 800 – 800 = 0$ kar.

Tüccar A birçok kez vurur, ancak ne kazanırsa kazansın, kaçırdığı birkaç kez kaybeder. Sonuç 0 dolar. Bir çok şeyi doğru yapmasına rağmen olumlu bir getiri sağlayamıyor.

 • Tüccar B

tüccar B

100 işlem yaparsanız, isabet yüzdesi %50 olduğu için 50 işlem yaparsınız. Aynı şekilde 100 operasyondan 50’si zarar etmiş olacaktır. Böylece her vurduğunuzda 20 dolar kazanıyorsunuz ve her kaçırdığınızda 10 dolar kaybettiğinizde kazancınızı parasal olarak hesaplamaya devam edeceğiz.

Kâr = (X kâr getiren işlem sayısı) – (Başarısız olan işlem sayısı x zarar)

Kar = (50$ x 20$) – (50$ x 10$) = 1000 – 500 = 500$ kar.

Tüccar B, zamanın yarısında haklıdır. Sonuç 500 dolar. Tüccar A’dan daha az isabet etmesine rağmen, olumludan daha fazlasını elde etmeyi başarır.

 • Tüccar C

tüccar C

100 işlem yaparsanız, isabet yüzdesi %30 olduğu için 30 işlem yaparsınız. Aynı şekilde 100 operasyondan 70’i zarara uğrayacaktır. Böylece her vurduğunuzda 40 dolar kazandığınız ve her kaçırdığınızda 5 dolar kaybettiğiniz gibi, kazancınızı parasal olarak hesaplamaya devam edeceğiz.

Kâr = (X kâr getiren işlem sayısı) – (Başarısız olan işlem sayısı x zarar)

Kar = (30$ x 40$) – (70$ x 5$) = 1.200 – 350 = 850$ kar.

Trader C, şüphesiz en az isabet alan kişidir. Zamanın sadece %30’unda doğrudurlar. Ancak en çok faydayı sağlayan odur.

Risk / ödül oranı

Yukarıdakilere devam ederek, temel yönün risk / fayda oranı olduğu sonucuna varıyoruz. Risk/ödül oranı, kaybettiğimiz her dolar için kaç dolar kazandığımızı belirler. Yani 1: 2’lik bir risk / ödül oranı, doğru yaptığımızda iki tane kazandığımız ve başarısız olduğumuzda bir tane kaybettiğimiz anlamına gelir. Başka bir deyişle, kaybettiğimizin iki katını kazanırız. Aksine, 3:1 risk/ödül oranı, doğru yaptığımızda bir, başarısız olduğumuzda 3 kaybettiğimiz anlamına gelir. Başka bir deyişle, kazandığımızın üç katını kaybederiz.

Risk-fayda oranı formülü:

risk-fayda oranı

Gelişmiş para yönetimi teknikleri

Önceki ilke ve risk/fayda oranının doğru analizi temel ilkeyi oluşturmaktadır. Bu ilke olmadan diğer tüm teknikleri kullanmanın bir anlamı yoktur. Ancak çok daha gelişmiş para yönetimi ve risk kontrol teknikleri vardır. Bunlar rafine matematiksel tekniklerdir ve bazı durumlarda oldukça karmaşıktır. Bu teknikler, riskin daha gerçekçi bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. Riski kontrol etmek ve para yönetimi sürecini optimize etmek için kullanılan bazı tekniklerin bir örneği:

 • Jensen’ın Alfa’sı
 • Risk altındaki değer (VaR)
 • Koşullu Riske Maruz Değer (CVaR)
 • GARCH modelleri
 • Sharpe oranı
 • antimartingaller
 • Kelly’nin F’si
 • Monte Carlo simülasyonu
 • Portföy çeşitlendirme teknikleri
 • Riskten korunma teknikleri
 • düşüş