Tercih edilen pay

Tercih edilen hisse, sahibine, genellikle adi hisse olarak bildiğimiz şeye göre, genellikle ekonomik nitelikte ekstra bir imtiyaz veren bir hissedir.

Tercih edilen pay

Örneğin, imtiyazlı hissenin sahibi, temettülerin toplanmasında veya şirketin iflas etmesi durumunda kalan öz sermayenin dağıtımında daha yüksek bir hiyerarşiye sahiptir.

Adi hissedarlarda olduğu gibi, imtiyazlı hisse senetlerinin süresi dolmaz, ancak yine de, adi hisse senetlerinden farklı olarak imtiyazlı hisseler, sahiplerine olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkını meşrulaştırmaz ve şirketin sermayesine bir miktar katılım sağlamaz. Aynı şekilde, imtiyazlı payların kârlılığı da, kâr elde etmeye bağlı olduğundan garanti edilmez.

İmtiyazlı hisseler, hakkınız olan temettülerin önceden belirlendiği karmaşık araçlardır. Normalde, bu temettüler olumlu sonuçlar elde etme şartına bağlıdır. Sözleşmenin türüne bağlı olarak, yıl içinde zarar oluşması durumunda temettü birikimli olabilir.

Tercih edilen stok

Tercih edilen hisselerin avantajı

Bu eylemlerin avantajlarından biri, şirketin tasfiyesi durumunda imtiyazlı pay sahiplerinin diğerlerine göre önceliğe sahip olmasıdır. Yani şirket ortadan kalkarsa para önce imtiyazlı hissedarlara sonra da adi hissedarlara iade edilir. Ancak, alacaklılar her zaman hissedarların önüne geçecektir (hissedarlar en son tahsilat yapacaklardır). Hisselerin tasfiye değeri önceden belirlenebilir veya adi hisse senetlerinin değerine bağlı olabilir.

Tercih edilen hisselerin dezavantajı

Bu enstrümanın dezavantajı, satılabileceği organize bir ikincil piyasaya (borsada işlem görmezler) sahip olmaması ve dolayısıyla likiditesinin oldukça sınırlı olmasıdır. Ayrıca şirket toplantılarında oy kullanma hakları yoktur.

Tercih edilen hisse türleri

Genel olarak, şirketler tarafından en çok ihraç edilen imtiyazlı hisseler aşağıdaki gibidir:

 • İtfa Edilebilir Hisseler : İhraççı tarafından daha önce yatırımcı ile mutabık kalınan koşullarla satın alma opsiyonuna sahip olan paylardır. Başka bir deyişle, şirkete yatırımcılardan imtiyazlı hisseleri belirli bir fiyattan ve belirli bir süre için geri alma opsiyonu verir.
 • Dönüştürülebilir paylar : Belirli sayıda adi hisse senedine dönüştürülebilen paylardır.
 • Birikimli imtiyazlı paylar: Temettü ödenmezse, gelecekteki ödemeler için biriktirilir.
 • Geri alınabilir birikimli imtiyazlı pay : Adi hissedarlara göre temettü ödemesinde sahibine imtiyaz tanıyan pay
 • Çok oylu imtiyazlı hisse :
 • Birikimsiz hisseler: Temettü ödenmediği takdirde birikmez. Bu tür tercih edilen hisse senedi, bankalar arasında en yaygın ihraç edilen hisse senedi türüdür.
 • Dönüştürülebilir imtiyazlı paylar: Önceden belirlenmiş bir fiyattan paya dönüştürme seçeneğine sahiptirler.
 • Değiştirilebilir imtiyazlı paylar: Belirli koşullar altında başka bir menkul kıymet türü ile başka bir pay ile takas edilme seçeneğiniz vardır.
 • Aylık gelir imtiyazlı hisseler : İmtiyazlı hisse ile tali borç arasında bir melezdir.
 • Katılımcı imtiyazlı paylar: Belirli koşullar altında ek temettü olasılığına izin verir.
 • Daimi imtiyazlı hisse senetleri: Yatırım yapılan sermayenin geri dönüş tarihi yoktur.

Farklı ülkelerde imtiyazlı hisseler

Bazı ülkelerde, yüksek kaliteli varlıklar olarak kabul edildiğinden, bu tür hisselerin ihracının teşvik edildiğini belirtmek önemlidir. Farklı imtiyazlı hisse sınıfları vardır, A, B, C sınıfı, dönüştürülebilir, aylık gelir, kalıcı, birikimsiz vb. En önemlileri yukarıda isimlerini verdik.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde iki tür imtiyazlı hisse senedi vardır: tercihli ve dönüştürülebilir tercihli. Ayrıca bunlara sahip olunması durumunda gelir vergisinde vergi avantajları da bulunmaktadır.