Tek Çözünürlük Mekanizması

Tek Çözünürlük Mekanizması

mür

Tek Çözüm Mekanizması, bankacılık sorunlarının Avrupa düzeyinde veya ulusal düzeyde kurtarılmasından ve çözülmesinden sorumlu bankacılık birliğinin Avrupa organıdır. Yeter ki kurumların canlılığından türetilmiştir.

Bu organ, Avrupa Komisyonu’na bağlıdır ve Avrupa Merkez Bankası ve diğer uluslarüstü organlar tarafından onaylanır. MUR, 2014 yazında, Avrupa bankacılık sistemi hakkındaki şüphelerin sıcağında doğdu.

Avrupa bankalarına uygulanabilirlik sağlayan programların kurtarılması, kurtarılması ve uygulanması için alınacak kriterleri, sistemleri ve eylemleri belirler. Bankaların iyi hal ve durumlarını sağlayan Avrupa Denetleme Mekanizmasının aksine, SRM, bankaların sorunları olduğunda uygun tedbirlerin uygulayıcısı olmayı amaçlamaktadır.

MUR’un bileşimi ve çalışması

Tek Çözünürlük Mekanizması iki alt öğeye ayrılmıştır:

  • Tek Çözüm Kurulu : Ağırlıklarına göre Avrupa Para Birliği’nin çeşitli üye ülkelerinden oluşan ve bir kriz durumunda bankacılık kurumlarının istikrarını ve bankacılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamıştır. Sorun çıkması durumunda banka tasfiye şeklinin belirlenmesine ek olarak. Yeter ki, mükellefe bir maliyetle sonuçlanmadan. Ayrıca ülkelerin ekonomisini ve mali yapısını etkilemesinden de kaçınılmaktadır.
  • Tek Çözüm Fonu : Katılımcı devletlerin oluşturduğu mali kaynaklardır. Çözümde kullanılabilecek ve zor durumdaki kuruluşlara yardımcı olabilecek fonlar.

Tek Çözünürlük Mekanizmasının Amaçları

MUR, devletlerin bankacılık sistemlerindeki sorunları düzelterek kamu hesaplarını hafifletme fikriyle oluşturuldu. Bu şekilde, tüm devletler arasında bir dayanışma fonuna Avrupa bankaları setinin mevduatının yüzde 1’i tahsis ediliyor.

Bu şekilde, Avrupa çapında banka kurtarma ve tasfiye durumlarında nasıl çalışılacağı konusunda ortak bir strateji de oluşturuldu. Böylece Euro Bölgesi’ndeki bankalar arasında domino etkisi yaşanması engelleniyor.

Avrupa Konseyi

  • bankacılık krizi
  • Avrupa Bankacılık Otoritesi – EBA
  • direktif Avrupa