Tazminat

Tazminat, başka bir kişiye aktif veya pasif olarak zarar vermenin tazminatıdır. Telafi etmenin yaygın yolu paradır, bu nedenle tazminat genellikle parasaldır.

Tazminat

Tazminat, tazmin hakkı doğuran başka bir kişiye verilen zararın sonucudur ve bu zarara neden olan kişi tarafından yapılması gerekir.

Hasar neden olmuş olabilir:

  • Kötü niyetli bir şekilde: Bu zararı vermeyi istemek ve ne yapılacağını bilmek.
  • Suçlu bir şekilde: Bu zararı vermek istemeden, ancak kişinin doğrudan sorumluluğunda olmak. İhmalkarlık, yani gerçekleştirilen ve sonuçta başka bir kişiye zarar veren eylemde gerekli özeni göstermemek olabilir.

Hukukta bu tazminat, tazminat olarak bilinir ve hukuki sorumluluğun tazmin edilmesinin yoludur.

Tazminat hakkı neden ortaya çıkabilir?

Tazminat farklı olaylardan kaynaklanabilir:

  • Sözleşmenin ihlali: İki kişi koşullar üzerinde anlaşır ve birinin uymaması, diğerinde onarılması gereken hasar oluşmasına neden olur. Bu tazminat, maruz kalınan yaralanmanın tazminatıdır. Örnek:
A evini boyaması için B’yi tutar ve B özenle boyar, ancak A ödememeye karar verir. A, B’nin ödemekle yükümlü olduğu bir sözleşmeyi ihlal ediyor, dolayısıyla B’ye zarar veriyor ve bu rahatsızlıktan dolayı tazminat alma hakkına sahip ve bu tazminat yoluyla yapılıyor.
  • Sözleşme Dışı İhlal: Bir kimsenin birbiriyle ilgisi olmayan bir başkasının hileli veya kusurlu eylemi nedeniyle uğradığı zarardır. Örneğin:
A ve B sokaktadır ve B gezip A’nın üzerine düşerek onun bileğini kırar. A’da meydana gelen bu zarar, B’ye bu zararı tazmin etme hakkı verir ve tazminat yoluyla yapılacaktır.
  • İşten çıkarılma tazminatı: İşyerinde işçi ile iş ilişkisinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda da tazminat vardır. İşten çıkarmanın uygun olup olmadığına veya kabul edilemez olup olmadığına bağlı olarak tazminat değişecektir. Bu tazminatın kaynağı, çalışanın işini kaybetmesi nedeniyle verdiği zarardır.
  • Suçtan kaynaklanan tazminat: Mağdur, suçluya verilen ceza ile zararını tazmin etmediğinden, ancak uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiğinden, suç mağdurunun tazminat hakkı vardır ve bu tazminat yoluyla yapılır. tazminat.