Tarihsel materyalizm

Tarihsel materyalizm

Tarihsel Materyalizm

Tarihsel materyalizm, materyalist tarih anlayışıdır. Bu terim, Marx’ın belirlediği kavramsal çerçeveye atıfta bulunan ve Engel ile birlikte insanlık tarihini anlamaya çalışan bir Marksist olan Georgy Plekhanov tarafından ortaya atılmıştır.

Bu nedenle tarihsel materyalizm, Marx ve Engels’e göre, toplumun ruhundaki değişikliklerin, üstyapıda ifade edildiklerini hesaba katarak, ekonomik üretim ilişkilerinden türetildiği bir doktrine atıfta bulunur. Ve diğer doktrinlerin savunduğu gibi tam tersi değil.

Bu nedenle tarihsel materyalizm, hayatın maddi koşulları ve Marx’ın tanımladığı sınıf mücadelesi nedeniyle meydana gelen bu tarihsel-kültürel değişiklikleri algılamaya çalışır. Bütün bunlar, Hegel’in tarihin ardışıklığını tinin belirlenmesine dayalı olarak kurduğu inancının aksine.

Kavram, Plekhanov tarafından ortaya atılmış olsa da, temelleri Marx ve Engels’in yaklaşımlarına dayanmaktadır.

Tarihsel materyalizmin özellikleri

Sunduğu ana özellikler arasında aşağıdakiler vurgulanmalıdır:

 • Bir topluma atıfta bulunan her şeyin onun üretim modeli tarafından belirlendiğini düşünür.
 • Sosyoekonomik değişikliklerin bireysel belirlemeye bağlı olmadığını ortaya koyar.
 • Ekonomiyi toplumsal tarihin temeli olarak gösterir.
 • Tarihsel dönüşümler, üretici güçlerin sonucudur.

Tarihsel materyalizm ve unsurları

Bu materyalizm, çalışması için iki temel unsuru dikkate alır:

 1. Yapı : üretici güçler, üretim ilişkileri ve tarzlar.
 2. Üstyapı : Toplumsal ruhu ifade eden kurum ve düzenlemeler.

Marx, bu iki unsurdan ve bunların etkileşiminden tarihsel ve toplumsal dönüşümü düşündü.

Tarihsel materyalizm ve toplumsal dönüşümler

Marx ve Engels bu doktrinin temellerini attılar. Bu anlamda Marx, yaşamın maddi koşulları ve sınıf mücadelesinin kendisi nedeniyle tarihte meydana gelen tarihsel-kültürel değişiklikleri haklı çıkardı.

Bu nedenle, bu dönüşümler iki temel faktörden dolayı meydana geldi:

 • Sınıf çatışması.
 • Üretim modları.

Bu şekilde, Marx’a göre tarihin kronolojisi, toplumun ekonomik faaliyeti tarafından belirlenir.

Tarihsel materyalizm ve kapitalizm

Marx tarafından tanımlanan tarihsel materyalizm için kapitalizm, büyük kusurları olan bir politik-ekonomik örgütlenme sistemidir. Bunun nedeni, toplumun ve tarihin doğal bir evrimine değil, daha çok tarihsel-toplumsal bir yapıya boyun eğmeleridir.

Bu, yazara göre bu tür organizasyonel sistemlerin sorgulanabilmesine ve daha geçerli diğer modellere kanalize edilmesine neden oldu. Tıpkı komünizmde olduğu gibi.

Bunun için Marx, üretim araçlarının kontrolünün yanı sıra temel bir gereklilik olarak sınıf bilincini kurdu. Ancak bu şekilde kurulu düzen sorgulanabilir ve onunla mücadele edilebilirdi.

Diyalektik materyalizm ile tarihsel materyalizm arasındaki ayrım

Tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm, ana düşünürler tarafından kurulan bölünmeye sürekli muhalefet göz önüne alındığında, kurulamayan bir bölünme kurar.

Böylece Stalin, diyalektik materyalizmi diyalektik yasaların doğaya uygulanması olarak, tarihsel materyalizmi de aynı yasaların tarihe ve topluma uzantısı olarak gördü.

Kızıl Ordu’nun kurucusu Leon Troçki gibi diğer yazarlar, Stalin’in bu görüşünün bir hata olduğunu savunuyorlar. Bu anlamda Troçki, diyalektik materyalizmin diğerlerinin yanı sıra tarihsel materyalizmi de içerdiğini düşünür. Bu şekilde, her iki materyalizm arasında bir özdeşlik olmaması gerektiği düşünüldüğünde.

Diyalektik materyalizm

 • Üretim kapasitesi
 • diyalektik
 • Liberalizmin kısa tarihi