Talebin gelir esnekliği

Talebin gelir esnekliği, tüketicilerin gelir seviyelerindeki değişikliklerle karşılaştırıldığında, bir mala olan talebin varyasyonundaki oranı ölçmeye çalışır.

Talebin gelir esnekliği

Gerçek anlamda tüketicilerin geliri arttığında satın alma güçleri de artar. Bu, daha fazla mal ve hizmet alımına neden olur.

Talebin gelir esnekliği bu değişiklikleri ölçmeye çalışır. Talebin gelir esnekliği kavramı genellikle çeşitli yazarlar tarafından gelir esnekliği olarak adlandırılır.

Tüketicilerin gelir düzeylerinin nasıl değiştiğine bağlı olarak, bazı malların talepleri önemli ölçüde artabilir. Bireylerin mal elde etmek için harcayacakları reel gelir artışının oranı göz önüne alındığında, talebin gelir esnekliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Talebin gelir esnekliğinin önemi

Bu kavramın önemi, gelir esnekliği katsayısının değerine bağlı olarak ekonomik mallar sınıflandırmasına ulaşmanın mümkün olmasıdır. Bu nedenle önemi güçlüdür, tüketicinin davranışını derinlemesine bilmeyi sağlar.

Talebin gelir esnekliğini hesaplama formülü

Gelir esnekliği, bir maldan talep edilen miktardaki yüzde değişimin gelirdeki yüzde değişime bölünmesiyle elde edilir. Bu nedenle, ifadesi aşağıdaki gibidir:

Formül Esnekliği Gelir Talebi

Gelir esnekliği ve ekonomik mal türleri

Bireylerin veya tüketicilerin gelir düzeylerinde yaşanan değişimler sonucunda ve gelir esneklik katsayısı dikkate alındığında ekonomik mallar ile tanışırız. Sınıflandırmasını görelim:

  • Normal mallar: Gelir esnekliğinin pozitif olduğu mallardır :
  • Lüks mallar: Gelir esnekliği birden büyük değerleri koruyan mallardır .
  • Düşük mallar: Gelir esnekliğinin negatif olduğu ekonomik mallara böyle söylenir.
  • Zımba: Bu mallar, pozitif esnekliğe sahip ancak birden az olan mallardır.

Talebin gelir esnekliği ile hesaplama örneği

Aşağıda vereceğimiz örnekle talebin gelir esnekliklerini hesaplama sürecini öğreneceğiz. Bu anlamda tüketicinin ortalama gelirinin 2.900 Euro’dan 2.940 Euro’ya yükseldiğini varsayacağız. Gelirdeki bu artış karşısında tüketiciler, gelir artışı öncesi aldıkları 41,95 kilo yerine 42 kilo dana eti alıyorlar.

Talebin gelir esnekliğinin esneklik katsayısını belirlemek için daha önce önerilen formülü kullanacağız. Bu aşağıdaki gibidir:

Gelir Esnekliği Örneği

Adım 1: Bu adım, formülün üst kısmını belirlemektir. Yani, miktarlardaki yüzde değişim.

  1. Nihai talepten ilk talepten çıkarılarak elde edilen miktarlardaki mutlak değişimi belirleriz. Bu: 42 – 41,95 = 0,05.
  2. Şimdi bu değeri ilk talebe bölüyoruz. Böylece aşağıdakilere sahibiz: 0,05 / 41,95 = 0,0012, yüzde değeri olarak alındığında, 0,0012 x 100 = %0,12’ye eşittir.

Bu %0.12 daha sonra talep edilen miktarların yüzde değişimini temsil eder. Yani formülün üst kısmını belirledik.

Adım 2: Bu adım, formülün altını belirlemektir. Yani, gelirdeki yüzde değişim.

  1. Nihai gelirden ilk gelirin çıkarılmasıyla elde edilen gelirdeki mutlak değişimi belirleriz. Bu 2,940 – 2,900 = 40’tır.
  2. Şimdi bu değeri ilk gelire bölüyoruz. Böylece aşağıdakilere sahibiz: 40 / 2,900 = 0,0137, yüzde değeri olarak alındığında, 0,0137 x 100 = %1,4’e eşittir.

Bu %1,4 daha sonra gelirdeki yüzde değişimini temsil eder. Yani formülün alt kısmını belirledik.

Adım 3: Bu son adımda, talebin gelir esnekliği formülünde birinci ve ikinci adımda belirlenen değerleri ikame etmeye devam ediyoruz. Görelim:

Gelir Talep Esnekliğinin Hesaplanması

Yani gelir esnekliği katsayısı pozitif bir aralıkta birden küçüktür. Bu bir gerekliliktir, çünkü esneklik katsayısı pozitif ölçekte birden küçüktür. Ayrıca, bu sonuç, gelirdeki her %1 artış için, bu mallardan talep edilen miktarın %0.086 oranında arttığını göstermektedir.