Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri veya SKH’ler olarak da bilinen Dünya Hedefleri, üye ülkelerin 2015’ten beri üzerinde anlaşmaya vardıkları taahhütlerdir. Tarihsel olarak, 193 Birleşmiş Milletler Üye Devletinin Birleşmiş Milletler zirvesinde oybirliğiyle onaylanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Toplam 17 Hedef ve 169 hedef içeren bir Bildirgeye dahil edilirler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

Yoksulluğu ortadan kaldırmaya, doğal kaynakların kullanımını optimize etmeye, sosyal eşitsizliğe; yanı sıra dünya çapında yaşam kalitesi ve beklentileri.

Ele aldığı konular, diğerleri arasında istihdam, eğitim, sağlık, temiz enerji, biyolojik çeşitliliğe saygıdır.

Hedefler, bir alanda yapılan değişikliğin diğerini etkileyeceği dikkate alınarak oluşturulmuştur.

17 SKH Hedefi

Hedeflerin her biri aşağıda listelenmiştir.

 1. Yoksulluğun sonu: Tüm nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirildi.
 2. Açlığa Sıfır: Gıda Güvenliğini ve Sürdürülebilir Tarımı Teşvik Etmek.
 3. Sağlık ve esenlik: Sağlıklı bir yaşam için girişimlerle.
 4. Kaliteli eğitim: Herkesin öğrenmeye erişmesi için verimli fırsatlar.
 5. Cinsiyet eşitliği: Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği önleyen politikaları teşvik etmek.
 6. Temiz su ve sanitasyon: Herkes için içme suyuna erişim.
 7. Uygun fiyatlı ve temiz enerji: Sürdürülebilir enerjiyi herkesin kullanımına sunmak.
 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: Herkes için üretken fırsatları eşitlemek.
 9. Sanayi, yenilik ve altyapı: Kapsayıcı sanayileşmeyi destekleyin.
 10. Eşitsizliklerin azaltılması: Ülkeler arasındaki farklılıkların azaltılması.
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Kapsayıcı Toplumların Desteklenmesi.
 12. Sorumlu üretim ve tüketim: Sürdürülebilir üretim süreci ve talebini sağlamak.
 13. İklim eylemi : İklim değişikliğiyle mücadele için eylemler gerçekleştirin.
 14. Sualtı yaşamı: Sürdürülebilir deniz kaynaklarının sorumlu kullanımını sağlamak.
 15. Karasal Ekosistem Ömrü: Arazi bozulmasının eski haline getirilmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi.
 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Her bireyin haklarını tanıyarak barışı teşvik edin.
 17. Hedeflere ulaşmak için ittifaklar: Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ülkeler arasındaki işbirliklerini desteklemek.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Etkileri

Bu hedefler, teknoloji, bilgi, finansal kaynaklar vb.’nin kullanımıyla desteklenen kamu bilincini artırmaya yönelik önemli bir çabayı temsil etmektedir. Ayrıca, başarıların izlenmesine izin veren bir gündem ve göstergelerin oluşturulması.

Hedeflere ulaşılabilmesi için işbirliğini harekete geçiren şey, sivil toplum, hükümet ve özel sektörün taahhüdüdür.

Hedeflere ulaşmak için işbirliği yapan uluslararası bir kurum, sağlığı ilgilendiren her konuda Dünya Sağlık Örgütü’dür (WHO). Kapsamı aşağıdaki eylemlerle desteklenir:

 • Sağlık politikaları ve planlarının geliştirilmesinde ve eşitsizliklerin azaltılmasında hükümetlere destek.
 • Ulusal önceliklere göre ortak ülkelerle işbirliğine yardımcı olur.
 • Ülkelerin harcamalarını planlayabilmeleri ve bu konulardaki ilerlemelerini takip edebilmeleri için sağlıkla ilgili bilgileri derler ve yayar.

SKH’lerin Uygulanması

Sivil toplumun bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunabilmesi ve katkıda bulunabilmesi için mobil cihaza indirilebilen “ SDG in Action ” adlı bir uygulama bulunmaktadır. Bu uygulama, herkesin kendi eylemlerini önermesine ve hatta başkalarını bu girişimlere katılmaya davet etmesine olanak tanır.