Sözel iletişim

Sözlü iletişim, kelimelerin kullanıldığı iletişimdir. İletilen mesaj sözlü veya yazılı iletişim yoluyla eklemlenir ve ifade edilir .

Sözel iletişim

Sözlü iletişim, iletişim ihtiyacından doğar. Atalarımızın hayatta kalma savaşına daldıklarında iletişim kodları oluşturmaları gerekiyordu.

O zamanlar, iletişimin tezahürleri, yavaş yavaş diğer dil türlerini oluşturan jestlere, çığlıklara, taklitlere dayanıyordu.

Bunun sonucunda sözlü dilin yanı sıra bu yöntemlerle iletişim kurmak için resim gibi tezahürler de ortaya çıkmaya başlamıştır.

İnsan tarih öncesi çağlardan evrimleştiğinde sözlü dil mevcut olmaya başlar.

sözlü iletişim türleri

İki tip var:

 • Yazılı iletişim : Sözcükler yazı kullanılarak, işaretlerin kağıt üzerinde temsili yoluyla kullanılır.
 • Sözlü iletişim : Bu durumda bu tür bir iletişim konuşulan kelimelerle kendini gösterir.

Sözlü iletişimin özellikleri

Bunlar başlıcaları:

 • Sözlü mesajlar yazılı iletişimden farklı olarak geçicidir. Daha önce unutulurlar ve zamanla aynı şekilde kalmazlar.
 • Kendiliğindendir, çünkü önceden tasarlanmış hiçbir şey olmadan iki muhatap arasındaki bir konuşma yoluyla ortaya çıkabilir.
 • Konuşan kişiler arasında bir etkileşim vardır.
 • Anında anındadır.
 • İşlemde kulak kanalı kullanılır.
 • Kültürel bağlama göre farklılıklar olabilir.
 • Ortaya çıkan kelimelerle ilişkili hareketleri ve jestleri kullanabilirsiniz.

sözlü iletişim örnekleri

Bunlar sözlü ve yazılı iletişim olmak üzere iki türe atıfta bulunan sözlü iletişimin bazı örnekleridir:

 • Bir diyalog.
 • Bir e-posta.
 • Bir telefon görüşmesi.
 • Bir düdük.
 • Dijital bir kitap veya kağıt formatında.
 • Bir mektubun yazımı.
 • Bir çığlık.

Sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki farklar

Bu farklar:

 • Sözlü iletişim kelimeler veya yazı yoluyla ifade edilir. Yazılı veya sözlü dil kullanılarak gerçekleştirilebilecek şekilde kullanılır.
 • Sözsüz iletişim, herhangi bir yazılı veya sözlü kelime kullanılmadan gerçekleştirilen, ancak jestler, sesler ve hatta görüntüler kullanılan, ancak sözlü iletişimle ilgili her şey hariç tutulan iletişimdir.