sorumlu tüketim

Sorumlu tüketim, bunun gerektirdiği çevresel ve sosyal adalet etkilerini analiz eden bir satın alma kararıdır.

sorumlu tüketim

Tüketim toplumunda sorumlu tüketimin ne olduğunu sormak gerekir. Genellikle bu satın alma kararı, bir ihtiyacı karşılamayı ve aynı zamanda sürdürülebilir bir toplumun varlığını sağlamayı, yani çevreye daha az zararlı üretim, dağıtım, tüketim ve atık bertarafı ilişkilerini geliştirmeyi amaçlar.

Çoğu durumda, örneğin, satın alma kararını gerçek ihtiyaçlara göre ayarlamak için kişinin mal veya hizmet satın alma isteklerini yeniden düşünmesini de gerektirir.

Sorumlu tüketim alışkanlıkları

Sorumlu tüketim için hedeflerden veya eylemlerden bazıları şunlardır:

 • Ürünün faydalı yaşam döngüsüne göre çevresel etkiyi analiz edin.
 • Satın alma kararıyla tercih edilen ticaret türü.
 • Satın alınan ürünlerin kalitesi.
 • Yenilenemeyen kaynakların tüketildiği süre, yenilenebilir kaynakların değiştirilme süresine eşit olmalıdır.
 • Ekosistemlerin kendilerinin özümseme kapasitesi ile atık emisyonu ve kirlilik miktarını hizalayın.
 • Üretim sürecinde çevreye ve sosyal adalete saygılı ürün ve hizmetler için tüketici tercihlerini belirlemek ve oluşturmak.
 • Daha fazlasını elde etmekten kaçınmak için satın alınan ürünleri yeniden kullanmak için arama yapın.
 • Yeni bir ürün almaktan kaçınmak için ödünç veya bağış yoluyla mal alın.
 • Tek kullanımlık veya tek kullanımlık ürünler satın almaktan kaçının.
 • Ambalajları çevre kirliliğinde artışa neden olan ürünleri satın almaktan kaçının ve iade edilebilir, yeniden kullanılabilir veya biyolojik olarak parçalanabilen ambalajların olmasını sağlayın.

Sorumlu tüketimin faydaları

Sorumlu tüketimin birçok faydası arasında aşağıdakileri vurgulayabiliriz:

 • Kirlilik seviyelerinin ve ekolojik ayak izinin azaltılması.
 • Edinilen mal ve hizmetlerin üretimi için doğal kaynakların tüketiminde tasarruf.
 • Zenginliğin daha adil dağılımı.
 • Çevre bilinci.
 • Vatandaşların tasarruf oranında artış.
 • Çevreye saygılı küçük üreticilere destek.
 • Fosil yakıtlarda tasarruf.
 • Bunu uygulayan tüketicilerin sağlığını iyileştirmek.
 • Atıkların yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi.

Sorumlu tüketimi destekleyen akımlar

Adil ticaret, kooperatifçilik, organik ürünlerin takası, dayanışma ekonomisi, vejetaryenlik, ortak tüketim vb. ilkelerinin temel taşı olarak sorumlu tüketime dayanan akımlar vardır.

Sorumlu tüketim ilkeleri

Sorumlu tüketimi tercih eden kişiler, satın alma kararlarıyla piyasaya bir mesaj vermek isterler ve mal ve hizmet satın alırken eylemlerine rehberlik eden belirli ilkeleri takip ederler, örneğin:

 • Çalışma prensibi: İnsana yakışır işler üretme işlevini yerine getirir. Yani, üretim sürecine ayrılan çaba ve zamanla yeterince ödenen veya orantılı işler.
 • Eşitlik ilkesi: Nüfusun tüm sektörlerinin üretim sürecine dahil edilmesine uygundur. Örneğin cinsiyet, yerli topluluk, cinsel tercih, yasal olarak çalışabilecek yaş vb.
 • Çevresel sürdürülebilirlik: Üretim sürecinde en az olumsuz çevresel etkiyi karşılıyorsa.
 • İşbirliği ilkesi : Üreticiler arasında, üretici ile hükümet arasında, hükümetler arasında vb. iyi bir ilişkiye uygundur.
 • Kar amacı gütmeyen: Durum böyleyse, girişimin kime fayda sağladığını, yalnızca reklam imajı için spekülasyon olup olmadığını veya gerçekten nüfusun savunmasız bir bölümünü desteklemekle ilgili olup olmadığını analiz ederseniz.
 • Çevreye bağlılık: Topluluğu desteklemeye uygundur, örneğin; hammaddeyi yöreden temin etmek, diğerlerinin yanı sıra aynı yöreden insanları istihdam eden ürün ve hizmetleri tercih etmek.

Sorumlu tüketimin önemi

Gezegenin sürdürülebilirliğini garanti altına almak için sorumlu tüketim zorunlu hale geldi. Bu anlamda, şu anda maruz kaldığımız kirlilik oranlarını azaltmak için bu konuda toplumsal bir farkındalık gereklidir.

Vatandaşların yeterli yaşam standardına sahip olmalarını sağlayan, çevreye mümkün olduğunca az zarar veren bir tüketim alışkanlığıdır. Bu şekilde tüketiciler, piyasada gerçekten ihtiyaç duydukları ve ekosistemlerimizin sürdürülebilirliğine saygıyı garanti eden mal ve hizmet miktarını elde ederler.

Sorumlu tüketim türleri

Sorumlu tüketimin birçok türü vardır, en önemlilerini aşağıda vurgularız:

 • Sürdürülebilir tüketim: Üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanan ve çevreye zararlı ürünler kullanmayan mal ve hizmetlerin tüketilmesine dayanır.
 • Dayanışma tüketimi: Toplumsal bir bakış açısıyla gerçekleştirilen, hem kendi hem de kolektif çıkarları ilgilendiren tüketimdir. Yerel işçileri ve işletmeleri desteklemekle ilgili bir odak noktası vardır.
 • Kritik tüketim: Reklam etkilerini veya belirli sosyal eğilimleri bir kenara bırakarak, yalnızca gerekli olanı tüketmekten oluşur.
 • Bilinçli Tüketim: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmetin satın alınmasının çevre üzerindeki etkilerinin farkında olması durumudur.

Sorumlu tüketim örnekleri

Bazı sorumlu tüketim örnekleri öneriyoruz:

 • Ekolojik gıda ürünleri.
 • Geri dönüştürülmüş ofis kağıdı.
 • Yeniden kullanılan bileşenlere sahip teknolojik cihazlar.
 • Solar paneller.
 • Çevreye zararlı kimyasallar içermeyen kişisel bakım ürünleri.