Sigortanın amacı

Sigortanın amacı, poliçenin kapsamak istediği şeydir. Başka bir deyişle, sigortacının bir hasar durumunda tazminatla tazmin etmeyi planladığı şeydir.

Sigortanın amacı

Başka bir deyişle, sigortanın amacı, korumayı amaçlayan unsurdur ve niteliği, kastettiğimiz poliçenin türüne göre değişir.

Sigortanın konusunu belirlemek önemlidir, çünkü sigortacının bir talep olması durumunda sözleşmede üstleneceği tazminat buna bağlı olacaktır. Bu nedenle, örneğin bir ev, bir araba ile aynı ikame değerine sahip değildir.

Aynı şekilde sigortanın konusu belirlenirken istisnaların neler olduğu da açıktır. Örneğin, bir evi koruyan bir yangın sigortası ise, bu sigortalının aynı iddia nedeniyle sağlığına verebileceği zararı öngörmez.

Sigortanın amacını anlamanın bir başka yolu, belirli bir olayın neden olduğu ekonomik zararın tazminidir. Bu, sigortacı ile müşterisi arasında imzalanan bir sözleşme çerçevesinde gerçekleşir.

Poliçenin amacı, sigorta piyasası için o kadar önemlidir ki, buna bağlı olarak, özellikle iki ana, kişisel sigorta ve mal sigortası olmak üzere farklı kategoriler ortaya çıkar. Örneğin, ikincisi, nihai hasara uğrayabilecek taşınır veya taşınmaz mallar için sigortalıdır.

Sigorta nesnesi örnekleri

Sigorta nesnelerinin bazı örnekleri şunlardır:

  • Kişisel sigorta söz konusu olduğunda, kişinin kendisidir. Böylece kaza, hastalık veya işsizlik gibi onu etkileyebilecek çeşitli durumlar sigorta kapsamındadır.
  • Mülkiyet sigortasında, yukarıda belirtildiği gibi, korunan nesne bir varlıktır. Örneğin, araç sigortasında araba, ev sigortasında ise ev olur.
  • Bir sorumluluk poliçesi için, sigortanın amacı ihmalin sonuçlarına karşılık gelir. Örneğin, bir işin performansındaki başarısızlıkları kapsayan profesyonel bir sigorta olabilir. Bu hatalar işçi aleyhine nihai bir dava açılmasına neden olabilir.