sermaye

İspanyol sermaye harcamasında Capex (sermaye harcaması), bir şirketin duran varlıklarını elde etmek, sürdürmek veya iyileştirmek için yaptığı sermaye veya sabit varlıklara yapılan yatırımdır.

sermaye

Sermaye varlıklarını (fabrikalar, makineler, araçlar vb.) korumak veya genişletmek için gerekli yatırım olarak açıklanır. Bir şirketin faaliyeti ve gelecekteki evrimi içinde çok önemlidir.

Bir şirketin geleceğinin, büyümesinin ve yarattığı nakit akışlarının, yapılan yatırımlara bağlı olacağını biliyoruz. Bu nedenle, Capex bir şirketin işinde oldukça alakalı bir unsurdur. Ayrıca, şirketin büyümeye devam etmek için mi yoksa sadece kendini korumak için mi yatırım yaptığı hakkında bize bilgi sağlar.

Ayrıştırma Capex’i

Şirketin sabit kıymetlere yaptığı yatırım, bu yatırımın amacına göre iki türe ayrılabilir:

  • Bakım Sermayesi : Yedek yatırım olarak bilinir. Yani, sabit kıymetlerin değer düşüklüğü ve amortisman giderlerini karşılamak için gerekli yatırım. Bu nedenle, şirketin aynı mevcut satış seviyesini korumak için gerekli yatırım olarak anlaşılabilir.
  • Genişleme Sermayesi : Mevcut satış seviyesini artırmak için duran varlıklara yapılan yatırımdır. Yani, şirketin yeni sabit kıymetler elde etmek ve / veya mevcut olanı iyileştirmek için yatırım yaptığı şey.

Bu nedenle, şirketin Capex’e yaptığı toplam yatırım, önceki ikisinin toplamı olacaktır. Bununla birlikte, bir şirket, toplam Capex seviyesi amortisman giderinden daha büyük olduğunda bir genişleme stratejisi uygulayacaktır. Bu, yalnızca varlıkları yenilemek için değil, aynı zamanda onları artırmak veya iyileştirmek için de yatırım yaptığınız anlamına gelir.

Finansal tablolarda Capex bulma

Şirketlerin Capex’e yaptıkları yatırım doğrudan nakit akış tablosunda bulunabilir. Daha spesifik olarak, yatırım faaliyetlerinin nakit akışında. Ancak sadece gelir tablosu ve bilançoyu kullanarak bunu hesaplamanın çok basit bir formülü var.

Yukarıda bahsedildiği gibi, toplam yatırım harcaması, bakım ve genişlemenin toplamı olacaktır. Ayrıca, bakım sermayesini şirketin amortisman giderine dahil ettik. Bu nedenle, Capex’i hesaplama formülü bu toplamdan başlar. Matematiksel olarak, hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Yatırım Harcaması = Net Mülk, Tesis ve Ekipman (t yılı) – Net Mülk, Tesis ve Ekipman (t-1 yılı) + Amortisman (t yılı)

Başka bir deyişle, Capex’i hesaplamak için aşağıdaki adımları izliyoruz:

  1. Şirketin cari yıla ait bilançosunu alıp Net Varlık verilerine bakıyoruz.
  2. Cari Net Varlıklardan Net Varlıkları bir önceki yılın bakiyesinden çıkarıyoruz.
  3. Sonuca, bu yıl için gelir tablosunda bulunan amortisman giderini ekliyoruz.

CAPEX örneği

Bir önceki ve cari yıla ait bilançosunu ve cari gelir tablosunu yayınlayan bir şirket düşünelim. Ve bununla birlikte bu yıl içinde Capex’e yapılan yatırımı görmek istiyoruz.

Özet Bilanço (binlerce € olarak rakamlar)
Aktif Yıl 0 Yıl 1 pasif Yıl 0 Yıl 1
Kutu 5 8 Kısa Vadeli Fra Borç 150 200
Hisse senetleri 150 100 sağlayıcılar 200 76
müşteriler 300 500 Geri ödeme bekleyen 75 23
Personele avanslar elli 65 Alacaklılar (vergi dışı) 32 58
Diğer mevcudatlar elli 2 Faaliyette olan diğer yükümlülükler 25 yirmi
Toplam dönen varlıklar 555 675 Toplam mevcut sorumluluklar 482 377
Finansal Duran Varlıklar 325 0 Diğer uzun vadeli sorumluluk on beş 36
Net Duran Varlıklar 550 800 Uzun vadeli finansal borç 225 69
Diğer Duran Varlıklar 42 107 Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 240 105
Duran varlıklar toplamı 917 907
Hisse Senedi Fonları 750 1100
TOPLAM VARLIKLAR 1.472 1.582 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.472 1.582

Gelir tablosu olmak:

Özet gelir tablosu
bin € Yıl 1
Satış 2.000
Satışların maliyeti (600)
brüt marj 1.400
Kişisel giderler (250)
Genel Giderler (elli)
Diğer giderler (on beş)
FAVÖK 1.085
amortisman (65)
FAVÖK 1.020
Finansal gelir 35
Finansal giderler (55)
Finansal sonuçlar (yirmi)
Vergi Öncesi Rdo 1.000
vergiler (300)
Net kazanç 700

Yukarıda açıklanan formüle göre ve örnekte ekli şirketin mali tablolarının yardımıyla, Capex’e yapılan yatırımın sonucu şöyle olacaktır:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Bu durumda gördüğümüz gibi, şirket Capex>Amortismanlar’dan beri bir genişleme politikası yürütüyor.