Sermaye tahsis satırı (CAL)

İngilizce adıyla daha iyi bilinen varlık tahsis hattı, sermaye tahsis hattı (CAL), risksiz varlıklardan ve riskli varlıklardan oluşan bir yatırım portföyü verilen tüm olası risk ve getiri kombinasyonlarının grafik gösterimidir.

Sermaye tahsis satırı (CAL)

Bu tanımda, riskli varlıklardan bahsettiğimizde genel bir kural olarak paylardan bahsettiğimizi belirtmek gerekir. Portföy getirileri, portföy getirilerinin matematiksel beklentisi olarak tanımlanır. Ayrıca portföy riski, portföy getirilerinin standart sapması olarak da tanımlanmaktadır.

CAL çizgisi, daha sonra göreceğimiz gibi, artan düz bir çizgi olacaktır. Bunun nedeni, yatırımcılara yalnızca daha yüksek bir beklenen getiri teklif edildiğinde daha yüksek risk alacak olmalarıdır. Bu yaklaşımda şu ifade ortaya çıkar: "Risk ne kadar yüksekse, karlılık da o kadar yüksek olur."

Sermaye Tahsis Hattı (CAL) grafiksel olarak

Sermaye Tahsis Doğrusunun nasıl çalıştığını daha iyi anlamak ve grafiksel olarak görmek için aşağıdaki örneği hayal edelim:

  • Risksiz varlık ve hisse senedi portföyünden oluşan bir portföyümüz var.
  • Risksiz varlık %2 getiri ve %0 risk verir.
  • Hisse senedi portföyünün getirisi %10 ve riski %8’dir.

Grafiksel Sermaye Tahsis Çizgisi şöyle görünür:

  • Sermayemizin %100’ünü risksiz varlığa yatırsaydık, grafikte A noktasına ulaşırdık. Yani, %2 getiri ve %0 riskimiz olurdu.
  • Sermayemizin %100’ünü hisse senedi portföyüne yatırsaydık, grafikte B noktasına ulaşırdık. %10’luk bir getiri ve %8’lik bir riskimiz olurdu.

Bu nedenle, sermayenin %100’ünü iki varlıktan birine yatırmak, çizginin uç noktalarını işaret eder. Ve bu nedenle, her iki varlık arasında çeşitlendirme yaptığımızda kendimizi A ve B noktaları arasında bir noktaya yerleştireceğiz. Sermayenin %100’ünü risksiz varlığa yatıran bir portföyden başladığımızı düşünelim. Hisse senedi portföyüne yatırım yaptıkça, çizgiyi daha da yukarı taşıyacağız. Bunu daha sonra görelim.

Örnekle devam…

Bir önceki örnekteki aynı verilerden yola çıkarak CAL çizgisinin nasıl yükseleceğini göreceğiz. Aşağıdakileri hayal edelim:

Başlangıçta sermayenin %100’ünü risksiz varlığa yatırdık. Bu nedenle, %2’lik bir getiri ve %0’lık bir riskimiz olacak (önceki grafiğin A noktası). Şimdi yatırımı değiştiriyoruz ve risksiz varlığa %75 ve özkaynak portföyüne %25 yatırım yapıyoruz. Şimdi karlılığım ve riskim nedir?

Portföy getirisi = (%75 * %2) + (%25 * %10) = %4

Portföy riski = (%75 * %0) + (%25 * %8) = %2

Ve görebileceğiniz gibi, A noktasının üzerindeki doğru üzerinde bir noktada olacağız. Ve hisse senedi portföyüne daha fazla yatırım yaptıkça çizgiyi yukarı taşıyacağız. Limit, hisse senedi portföyüne %100 yatırım yapmaktır. Bir yatırımcının bulunabileceği nokta, esasen onların riskten kaçınma derecesine bağlı olacaktır.