rozet

Bir para birimi, tüm yabancı para birimleridir, yani ülkedeki yasal para birimi dışındaki resmi para birimleridir.

rozet

Yerel para birimi bir ülkenin referans para birimi iken, bir bölgenin yerel ve resmi para birimidir. Para birimi, menşe ülkenin para birimleri dışındaki tüm para birimleri olarak kabul edilir.

para biriminin anlamı

Para birimi ve para birimi arasında ayrım yapmak da gereklidir. İkincisi, nakit para olarak kabul edilen metal ve kağıt setini ifade ederken, para birimi başka bir ülkenin para biriminin yalın terimini ifade eder. Bu makalenin sonunda, para birimi ve para birimi arasındaki farkla ilgili açıklamayı genişleteceğiz.

İşlem yapan birçok ülke ve para sisteminin olduğu küreselleşen bir dünyada, ticaret yapabilmek için farklı para birimlerine sahip şirketler ve Devletler bulmak yaygındır. Avrupa örneğinde, bir para birliği vardır, yani bir grup ülke için aynı para birimi.

Bir para biriminin değeri nedir?

Para, diğer ülkelerden gelen para olduğu ve bir değeri olduğu için bir varlık olarak kabul edilir. Bu değer, bir devlet veya kuruluş tarafından sabit bir değeri alıntılayarak veya işaretleyerek elde edilir. Döviz piyasalarında her gün döviz alım satım işlemleri para biriminin bir konuya olan ilgisine göre yapılır, bu nedenle dalgalanmaları, değer değiştirmeleri olağandır.

Borsa gibi, bir para birimindeki faiz veya ilgisizlik, onun değer kazanmasına veya değer kaybetmesine neden olur. Çin ile ticaret yapmak istiyorsak veya Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırımlarımız varsa, sırasıyla yuan veya dolar almamız gerekecek ve satın alma ve satış hacmi bir para biriminin diğerine göre değerini belirler.

Para birimi ve döviz kuru arasındaki ilişki

Her para biriminin diğerine göre belirli bir değeri vardır, bu ilişki döviz kuru olarak bilinir. İlişki doğrudan (örneğin, bir Avrupalı ​​için 1 Kolombiya pesosu kaç Euro olduğunu bilmek) veya dolaylı (kaç Kolombiya pesosu bir Euro’dur) olabilir.

Para birimi ve para birimi arasındaki fark

Para birimi ve para birimi kavramlarıyla ilgili ortak bir soru, para birimi ve para birimi arasındaki farkla ilgilidir. Çok benzer kavramlar olmalarına rağmen, anlamları aşağıdaki iki noktaya göre ayırt edilebilir.

  • Fiziksel paraya atıfta bulunduğumuzda, para birimi (veya fatura) kelimesini kullanırız. Örneğin, 2 euro’luk bir parayı iki bir euro’ya değiştirebiliriz. Aksine, elektronik paradan bahsettiğimizde genellikle para kavramını kullanırız.
  • Diğer bir fark, para birimi kavramının bir yabancı para birimini ifade etmek için kullanılması, para biriminin ise daha genel bir kavram olmasıdır. Ancak, yabancı para kavramının yabancı para ile eşanlamlı olarak kullanılması yaygındır.