Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir proje için mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmanın mümkün olduğu metodolojidir.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi sayesinde projede kullanılan kaynakların yönetimini daha verimli hale getirmek mümkündür. Başka bir deyişle, optimal yönetim metodolojilerinin tasarımını içerir.

İdare tarafından belirlenen verimlilik hedefi, planların veya stratejilerin oluşturulması ve uygulanması yoluyla takip edilir. Hepsi aynı anda daha fazla üretkenlik, maliyet kontrolü veya belirli bir verimlilik düzeyi gibi genel hedefleri üstlenmelidir.

İdarenin temel amaçlarından biri, yönetimle kararlaştırılanlara uymaktır. Sonuç olarak, iş planları veya yönetim planları gibi raporların oluşturulması yaygındır.

Proje yönetiminin aşamaları

Kavramsal olarak uygulama farklı aşamalardan oluşmaktadır. Bu şekilde, belirli bir projenin yönetimini aşağıdaki unsurların bir özeti olarak gözlemleyebiliriz:

  • Planlama.
  • Organizasyon.
  • Yürütme veya yönetim.
  • Kontrol.

Böylece, proje yönetiminin eylem kapsamını sınırlandırmak, böylece izlenecek hedefleri ve bunların yerine getirilmesi için kullanılacak araçları işaretlemek mümkündür.

Daha pratik bir düzeyde, proje yönetimi, aralarında aşağıdakileri vurguladığımız farklı ilkelerin gerçekleştirildiğini varsayar:

  • Hedeflerin tanımı : Projeyi üstlenirken izlenecek olanlar. Yani planlanan hedefler.
  • Organizasyon şeması tasarımı ve süreç tahsisi : Organizasyonun yapısını ve üyeleri arasında sorumlulukların dağılımını tanımlamak önemlidir.
  • Kaynak envanteri : Belirlenen hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakların listesi belirtilmelidir.
  • Şablon konfigürasyonu : Projeyi yürütmek için güvenilecek profesyonellerin uygun seçimi, yönetimin bir parçasıdır.

Proje yönetimi sorumluluğu

Genellikle bu sorumluluk, bir şirket veya kurumda karar verme yetkisine sahip kişilere veya yönetim birimlerine düşmektedir.

Bu anlamda proje yönetiminin yönetim ekipleri tarafından yapılması yaygındır. Bu tür idari görevler için eğitim ve niteliklere sahip olmaları da yaygındır.

Bu parametreler her türlü ticari kuruluş ve şirket için geçerlidir.

Proje yönetimi ve proje yönetimi

Yönetim kavramının ardından, bu alanı proje yönetiminden ayırmak mümkündür.

Her iki terimin de konuşma dilinde birbirinin yerine kullanılması yaygındır. Ancak ikisi arasında belirgin bir fark vardır.

İdare, projede üstlenilen hedeflere ulaşmak için gerekli planlamayı kurar ve tanımlarken, yönetim, bunların gerçekleştirilmesine izin veren eylemleri kapsamalıdır.

Bu anlamda yönetim, genellikle başlangıçta önceden tanımlanmış yaklaşımların yönetimle birlikte uygulanması olarak anlaşılır.