ipotek kredisi

Mortgage kredisi, ipotek garantisi ile desteklenen bir kredi türüdür. Yani, kredinin borçlusu taksitleri ödeyemezse, alacaklı ipotekli varlığı (genellikle bir ev) elinde tutabilir. Bu kredi, gayrimenkul … Read more

Akreditif

Belgeli kredi, satıcının (genellikle ihracatçı) bir banka garantisi sayesinde malın tahsilini sağladığı ve alıcının (genellikle bir ithalatçı) ödemesi yapılan malın tahsil edilmesini sağladığı bir bankacılık … Read more

ertelenmiş kredi

Ertelenmiş kredi, önceden alınmış ve karşılığında bir mal veya hizmetin gelecekte teslim edilmesi gereken bir ödemedir. Başka bir deyişle, ertelenmiş bir kredi, müteakip bir bedelin … Read more

Tedarikçi kredisi

Tedarikçi kredisi, şirketlerde banka dışı bir finansman yöntemidir. Gelecekte faizsiz ödeme taahhüdü varsayarak, üretim süreci için gerekli hammaddeyi elde etmekten ibarettir. Başka bir deyişle, şirket, … Read more

ticari kredi

Ticari kredi, bir şirketin müşterilerine verdiği mal veya hizmetlerin ödenmesinin ertelenmesidir. Dolayısıyla satın aldıktan sonra faturayı ödeyebilmemiz için tedarikçinin sunduğu bir kolaylıktan başka bir şey … Read more

Yumuşak kredi

Yumuşak kredi, borç verenin borçluya çok uygun koşullar sunduğu bir kredi türüdür. Borçlunun yararlandığı elverişli koşullar, esas olarak iki türden olma eğilimindedir: Düşük faiz oranları: … Read more

banka kredisi

Banka kredisi, bir finans kuruluşunun müşterisine, gerçek kişiye veya şirkete, toplam üzerinden düzenlenen tutarların iade koşulları üzerinde anlaşarak kullandırdığı parasal tutardır. Bu nedenle, bir bankanın … Read more

Piyasaya kredi

Piyasa kredisi, İspanyol borsalarında borsadaki hisse işlemlerini finanse etmek için kullanılan bir sistemdir. Piyasa kredisi, gerekli toplam yatırımın maksimum %75’i kadar finansman sağlar. Yani, kullanıcının … Read more

Tüketici kredisi

Tüketici kredisi, bir mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik ve bunları sağlayan girişimci tarafından verilen, ekonomik minimumu olan bir tür kişisel kredidir . Bütün bunlar … Read more

Kredi

Kredi, ‘alacaklı’ (normalde bir finans kurumu) olarak adlandırılan bir kişinin, belirli bir parasal rakamı, ‘borçlu’ olarak adlandırılan bir başkasına borç verdiği ve o andan itibaren … Read more

Kredi Temerrüt Swapları (CDS)

Bir Kredi ĐflasTakası veya CDS İngilizce) bir finansal türev ödenmeme riskinin karşılanmasına izin veren finansal varlık . İki karşı taraf arasında kredi riskini transfer eden ikili sözleşmelerdir. Periyodik prim ödeyen koruma … Read more

Kredi sıkışıklığı

Kredi Sıkıntısı, bankaların krediye ciddi kısıtlamalar getirmesi veya krediye erişim koşullarını sıkılaştırması sonucu ortaya çıkan bir finansal krizden kaynaklanan bir kredi daralmasıdır. Bu durumda Merkez … Read more