Objektif ve subjektif hak arasındaki fark

Nesnel hak, genel olarak yasal normları ifade eder ve öznel hak, vatandaşların kendi çıkarlarını tatmin etmek için bu haklar üzerinde ilerlemek için nesnel hakkın verdiği hakların sahipleri olarak sahip oldukları güçtür.

Objektif ve subjektif hak arasındaki fark

Hukuk, nesnel hukuk ve sübjektif hukuktan oluşur. Bu kavramlar karşıt değil, bir Devletin hukuk sistemini oluşturmak için birbirini tamamlıyor. Hak vermeyen nesnel bir hakkın, bir düzenlemeye bağlı olmayan öznel bir hakkın olma olasılığı yoktur. Birbirlerine ihtiyaçları var.

Objektif hukuk, insanların günlük hayatlarını düzenleyen norm ve kuralları ifade ederken, subjektif hukuk, vatandaşların objektif hukukta yer alan hakları kullanmaları için ortaya çıkan yetkileri ifade eder.

Bu nedenle, örneğin, öznel hak, insanların hakla ilerlemeye karar verme hakkıdır. Ancak, kişinin sahibi olduğu hak veya kanuni varlık üzerinde karar verme imkânına sahip olabilmesi için, nesnel hakkın bu hakla hareket etme imkânının kanuniliğini düzenlemiş olması gerekir.

Örnek

Bu farkı daha iyi anlamak için bazı örneklere bakalım:

Mülkiyet hakkı, yani konut hakkı, subjektif bir haktır. Bu hakkın sahibi, bu mülkiyet hakkını satmak, değiştirmek vb. yollarla menfaatlerini tatmin etmek için hareket edebilir. Ancak bu öznel hakkın sınırlamaları, nesnel hak olan bir yasama kanununda bulunur.

Dolayısıyla bu sübjektif hak -> Mülkiyet hakkı, objektif bir hak -> Medeni Kanun kapsamındadır.

İfade özgürlüğü hakkı, bu hakkın sahibi tarafından belirlenen sınırlar içinde kendi anlayışında kullanılabilecek bir diğer sübjektif haktır ve bu sınırlar nerelerde belirlenmiştir? Objektif sağda.

Dolayısıyla bu öznel hak -> İfade özgürlüğü hakkı, nesnel bir hak -> Anayasa’da yer almaktadır.

Kaynaklara erişim hakkı öznel haklardır. Yönetmelikte öngörüldüğü sürece, bu idari veya yargı kararlarına kişi itiraz edebilir. Yani, nesnel hakta temyiz olasılığı.

Dolayısıyla bu sübjektif hak -> Temyiz hakkı, objektif bir hak -> Usul kodlarında yer almaktadır.

İnsanların evlenme hakkı subjektif bir haktır. Evlenip evlenmemeyi seçebiliriz (zorunlu değildir, ancak bir güç veya fakültedir). Şimdi, evlenmeyi seçerseniz, objektif hukukta (medeni kanunda) belirtilen kurallara uymanız gerekecek. Örneğin, geçerlilik için tanık sayısına saygı gösterin, doğru yaşta olun, vb.

Objektif ve subjektif hak arasındaki fark

Bu tabloda ana farklılıkları görebiliriz:

S.11