Nakit kriterleri

Özel nakit kriter rejimi (RECC) olarak da bilinen nakit kriteri, adından da anlaşılacağı gibi, İspanya’daki serbest çalışanlar veya girişimciler tarafından kullanılabilen özel bir gönüllü KDV rejimidir.

Nakit kriterleri

Bu nedenle nakit kriteri, İspanya’da vergi konularına ilişkin mevzuatı belirleyen özel bir rejimdir. Bu nedenle, belirli gereksinimleri karşılayan serbest çalışanlar veya girişimciler tarafından kullanılabilecek özel bir KDV rejiminden bahsediyoruz. Nakit kriteri sayesinde bundan yararlanmak isteyen firmalar ve serbest çalışanlar Hazine’den tahsil edilmeyen faturalarda KDV ödemek zorunda kalmıyor.

Bildiğimiz gibi, bir müşteriden bir mal veya hizmet için ücret aldığımızda, buna KDV’yi eklememiz gerekir, daha sonra bunun bize daha sonra Vergi Dairesi’ne teslim edilmesi için ödenmesi gerekir. Aynı şekilde bir mal aldığımızda ödediğimiz KDV de daha sonra beyannameye yansıtılır. RECC’nin varlığı, bu sistemden yararlananların, bugüne kadar tahsil etmedikleri KDV’yi indirmemeyi kabul ettikleri gibi, henüz tahsil etmedikleri KDV’yi de ödeme yükümlülüğünden kurtulmuşlardır. tedarikçilerine ödenir.

Maliye Bakanlığına bağlı İspanyol Vergi Dairesi’ne göre, «Bu rejim, verginin mahsubunu geciktirecek olsa da, vergi mükellefinin müşterilerinden tahsil edildiği ana kadar tahsil edilen KDV’nin tahakkukunu ve bununla birlikte beyanını ve girişini geciktirir. Tedarikçilerinize ödeme yaptığınız ana kadar yaptığınız alışverişlerde ödenen KDV (çift nakit kriteri); tüm bunlar, operasyonların gerçekleştirildiği tarihten hemen sonraki yılın 31 Aralık tarihine kadar. "

İspanyol Vergi Dairesi’nin bu dolambaçlı paragrafta bize anlatmak istediği şey, müşteriden tahsil edilene kadar Hazine’ye KDV ödemememiz gerektiğidir. Aynı şekilde tedarikçilere ödenen KDV’yi de bu tedarikçilere ödemeyi yapana kadar mahsup edemiyoruz.

Nakit kriterinin özellikleri

Bu sistemin özellikleri arasında aşağıdakiler vurgulanmalıdır:

 • Özel bir KDV rejimidir.
 • Serbest çalışanlar ve şirketler bundan özgürce yararlanabilir. Tabii ki, bir dizi gereksinimi karşıladıkları sürece.
 • Dediğimiz gibi gönüllü bir rejimdir.
 • Tahsil edilmeyen faturaların KDV’sini ödeme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
 • Aynı şekilde, tedarikçilerimize henüz ödeme yapmadığımız ürünlerde de KDV indiriminden feragat ediyoruz.
 • Bu yasa 2013 yılında İspanya’da onaylanmıştır.

RECC’ye hak kazanmak için gerekli şartlar

RECC, bahsettiğimiz gibi, serbest meslek sahiplerinin ve girişimcilerin serbestçe yararlanabilecekleri gönüllü bir rejimdir.

Ancak bu, aşağıdakilerin öne çıktığı bir dizi gereksinimi karşılamalıdır:

 • Bir önceki yıldaki yıllık cirosu 2 milyon Euro’yu geçmemelidir.
 • Faaliyetin ilk yılı ise, bu serbestçe kabul edilebilir.
 • Nakit kriterleri kapsamında, aşağıdakiler gibi işlemler hariç tutulmuştur:
  • Başka bir özel KDV rejiminden etkilenen operasyonlar.
  • Topluluk içi işlemler.
  • KDV’ye tabi olmayan malların teslimi.
  • Dış ticaretle ilgili ithalat ve işlemler.
  • Mükellef tarafından yatırıma konu olan işlemler.

Nakit kriteri hakkında bahsedilmesi gereken bazı hususlar

RECC’ye başvurmak için 036 veya 037 gibi modeller aracılığıyla talep etmeniz gerekir.

Bu özel rejime kaydolduktan sonra, aşağıda belirtilenler gibi bazı hususları dikkate almalıyız:

 • Çifte nakit kriteri, Hazine’ye tahsil edilmemiş KDV ödemekten muaf olduğumuz gibi, bugüne kadar tedarikçilerimize henüz ödenmemiş olan ürünlerin KDV indiriminden de feragat ettiğimizi ortaya koymaktadır.
 • Faturayı tahsil ettiğimizde Hazine’den 4 yıl içinde faturanın kesilmesini talep etmesi gereken kişidir.
 • Faturanın düzenlenmesini takip eden yılın 31 Aralık’ına ulaşırsa, işveren KDV değerini avans olarak Hazine’ye ödemek zorundadır.
 • Bu faturalar, tahsilatın yapıldığı zaman bildirilerek beyan edilmelidir.
 • Aynı şekilde KDV’nin düşülmesi için de önceki durumda olduğu gibi ödeme yapıldığında beyan edilmesi gerekir.

Nakit kriteri örneği

Bu kavramı anlamayı bitirmek için bir örneğe bakalım:

Diyelim ki mobilya satışı yapan bir firmayız ve 30 Temmuz 2050 itibariyle bir sonraki yıla kadar toplamayı düşünmediğimiz 20.000$ değerindeki 15 adet mobilyayı satıyoruz. Bu sayede KDV tahsil etmedik, dolayısıyla nakit kriterini kullanarak Vergi Dairesi’ne ödememiz gereken 4.200 Euro’luk KDV’yi ödemek zorunda kalmıyoruz.

Aynı şekilde ve mobilya için ücret talep etmeyeceğimiz için, günlük operasyonlar için kaynağımız olmadığı için, müşteri ücretlendirilmeden iki ay öncesine kadar o mobilyada kullanılan hammadde için ödeme yapmayacağımız konusunda tedarikçi ile görüşüyoruz. . Bu nedenle, tedarikçi bunu kabul ettiğinde, faturayı ödeyene kadar tedarikçiye ödenen KDV’yi mahsup edemiyoruz. Çift kutu kriteri olarak bildiğimiz şey bu.

Son olarak, bir sonraki yılın 31 Aralık’ının geldiğini ve müşterimizin bir yıl önce satın aldığı mobilya için bize borçlu olduğu parayı bize ödemediğini düşünelim. Yine de, parayı öngörmeli ve Vergi Dairesine teslim etmeliyiz. Bu arada, faturayı daha sonra almak için müşteriyle iletişime geçmeliyiz.