Mortgage Kredisi Kıyaslaması (IRPH)

Home Equity Benchmark’ın kısaltması olan IRPH, üç yıldan fazla bir süreye sahip ana konut kredilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

Mortgage Kredisi Kıyaslaması (IRPH)

İspanya’daki resmi referans türü olarak IRPH’nin kökeni 3 Ağustos 1994’e kadar uzanmaktadır. Bu tarihte, ipotek mali koşullarının şeffaflığı hakkında 11 Mayıs 1994’te yayınlanan Emrin eklerini tamamlama yükümlülüğüne uyar. İspanya Merkez Bankası IRPH’yi resmi seviyeye yükseltti.

Böylece, Ağustos 1994’te, resmi olarak üç yıllık ipotek kredileri için ortalama oran olarak bilinen IRPH düzenlendi. İspanya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ipotek piyasası için resmi referans oranlarının yayınlanmasıyla müşterileri korumayı amaçladı. Bunu yapmak için, memur kategorisine birkaç endeks daha yükseltmenin yanı sıra, konut edinmeye yönelik ipotek garantili kredi sözleşmeleri hakkında çeşitli düzenlemeler yaptı. Yani, müşterilerin imzaladıkları ipotek hakkında yanlış bilgilendirilmesini önlemeye çalışan evler için ipotek kredisi sunan kuruluşlara bir hareket yolu dayattı.

Buna rağmen, daha sonra göreceğimiz gibi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) belirttiği gibi, nihai amacı şeffaflık ve bilgilendirme yoluyla müşterilerini korumak olan bu genelgedeki göstergelere bazı kuruluşlar uymadı.

IRPH nasıl hesaplanır?

Özünde, IRPH’yi hesaplamanın tek bir yolu olmasına rağmen, resmi olarak üç tür IRPH vardır. Bankaların, tasarruf bankalarının ve tüm kredi kuruluşlarınınki. Formüller aşağıda açıklanmıştır:

  • Bankalardan 3 yıllık ortalama konut kredisi oranı
Irph Bankaları

Nereye:

i b : Bankaların ağırlıklı ortalama faiz oranlarının ortalaması

n b : Hesaplamaya katılan banka sayısı

  • Tasarruf bankalarından 3 yıllık ortalama ipotek kredisi oranı
Irph Kutuları

Nereye:

i ca : Tasarruf bankalarının ağırlıklı ortalama faiz oranlarının ortalaması

n ca : Hesaplamaya katılan tasarruf bankalarının sayısı

  • Bir dizi işletme için 3 yıllık ortalama ipotek kredisi oranı
Irph Varlık Seti

Nereye:

i b : Bankaların ağırlıklı ortalama faiz oranlarının ortalaması

n b : Hesaplamaya katılan banka sayısı

i ca : Tasarruf bankalarının ağırlıklı ortalama faiz oranlarının ortalaması

n ca : Hesaplamaya katılan tasarruf bankalarının sayısı

i sch : Konut kredisi şirketlerinin ağırlıklı ortalama faiz oranlarının ortalaması

n sch : Hesaplamaya katılan ipotek kredisi şirketlerinin sayısı

Harika, formülleri zaten biliyoruz ama nasıl uygulayacağız? Formülü iyi anlamak için faiz oranı, ağırlıklı ortalama ve toplama kavramlarını bilmek gerekir. Formülün yaptığı, ortalama oranların ortalamasını hesaplamaktır. Yani X bankasının ağırlıklı ortalama faiz oranı %10 ve Y bankasının ağırlıklı ortalama faiz oranı %5 ise, ortalama ağırlıklı ortalama faiz oranı 10 + 5 bölü 2 olacaktır (2 bankamız var). Bu %7,5. Şimdi her bankanın ağırlıklı ortalama faiz oranını hesaplarken bunu nasıl yapıyoruz?

X bankasının portföyünde üç yıldan fazla vadeli (hesaplama için hesaplanmıştır) 10 milyon Euro değerinde (ana krediler dikkate alınarak) ipotek kredileri olduğunu düşünelim. Portföyünde toplam 20 adet kredi bulunmaktadır. 20’nin toplamı 10 milyon avro olmasına rağmen, tüm krediler aynı miktarda değildir. Spesifik olarak, bunlardan birinin anaparası (ödenmemiş bakiye) 5 milyon Euro’dur. Hesapladığı toplam portföyün %50’si olarak, geri kalan 19 konut kredisinden daha fazla ağırlığa sahip olacaktır. Dolayısıyla bankanın ortalamasını almak söz konusu olduğunda, 5 milyonluk bu kredinin imzalandığı faiz oranı hesaplamada daha belirleyici olacaktır.

Özetle, IRPH aşağıdaki adımlara göre hesaplanır:

  1. Belirli bir banka için vadesi üç yıldan fazla olan ve ödemesi bekleyen kredilerin ağırlıklı anaparası eklenir.
  2. Ana ağırlıklara sahip olduğumuzda, o bankadan verilen (kriterleri karşılayan) kredi sayısına bölünür.
  3. 1 ve 2’den sonra, belirli bir bankanın ağırlıklı ortalama faiz oranını elde etmiş olacağız. Yani, her banka için 1 ve 2 yapacağız.
  4. Her bankanın ağırlıklı ortalama faiz oranlarını elde ettikten sonra bunları toplayıp banka sayısına bölüyoruz. IRPH’yi bankalardan almış olacağız.
  5. Tasarruf bankaları ve ipotek şirketleri için 1’den 4’e kadar olan adımların yapılması gerekecektir.
  6. Üç IRPH’ye sahip olduğumuzda, ortalamayı alırız ve sonuç, son formülü uygulayarak elde edilenle aynı olmalıdır.

Tartışma ve eleştiri

IRPH tartışması, birçok müşterinin IRPH numaralarının nereden geldiğini bilmenin zorluğuyla ilgili endişesi (ve şikayeti) nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Prensip olarak, İspanya Bankası bu endeksi resmi olarak yayınlayan kuruluştur. Ancak 2011 yılında, endeksin resmi olarak ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak bir süreç başladı. Spesifik olarak, 2013 civarında, IRPH bankaları, IRPH tasarruf bankaları ve referans varlık türü tasarruf bankaları (CECA) ortadan kalktı. Amaç, hesapları Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde uyumlu hale getirmek ve kredi maliyetlerini bankaların kaynak elde ettiği gerçek maliyete göre ayarlamaktı.

Başka bir deyişle, IRPH çok pahalıydı. Ve gerçekten de, İspanya Bankası yayınlamaya devam etmesine rağmen, Ekim 2013’ten beri resmi olarak kabul edilmiyor. Endeksin opaklığına ek olarak eleştirisi, emrin maddelerinden birine uymamasıydı. hangi ile doğdu.

5 Mayıs 1994 tarihli Kararın, komisyonları toplarken şeffaflık, endekslerin objektif hesaplanması ve münhasıran kurum veya kuruluşa bağlı faktörlerin dahil edilmemesi konusunda ısrar ettiği belirtilmelidir. çok fazla. Bazı kuruluşlar, faiz oranına gizli komisyonlar ekleyerek düzenlemeleri atlıyordu. Bu yetmezmiş gibi, gerçekte değişken iken IRPH’yi sabit faiz olarak pazarladılar. Daha da kötüsü, tarihsel olarak Euribor’dan daha az değişken olduğunu iddia ettiler ki bu yanlıştır.