Mali yükümlülük

Finansal yükümlülük, şirketlerin ve hükümetlerin yeni yatırımcıları çekerek kendilerini finanse etmek için bir araç olarak dolaşıma soktukları pazarlık edilebilir bir borç teminatıdır. Genellikle doğrudan (uzun vadeli) bir tahvil olarak adlandırılsa da, genellikle uzun vadeli dönemlere odaklanarak tahvilden farklıdırlar.

mali yükümlülük

Bir yükümlülüğe sahip olmak, söz konusu döneme bağlı olacak önceden kararlaştırılan faizlerle birlikte belirli bir süre içinde geri ödemeyle ilişkili bir miktarın gelecekte tahsil edilmesini garanti eder. Yani bonoya oldukça benzeyen bir finansman aracıdır.

Yükümlülüklerin, düzenlenmiş ve rekabetçi bir piyasa içinde çerçevelendikleri için pazarlık edilebilir menkul kıymetler olduğu söylenir. Bu, bu tür finansal ürünlerin bir dolaşımının (yani alım satımının) olduğunu varsayar.

Belirtildiği gibi, yükümlülük daha çok özel sektörle ilişkilendirilse de, bir kamu finansmanı modeli olarak ülkeler tarafından ihraç edilen tahviller yoluyla kamu modeli de bulunmaktadır.

Her iki durumda da, daha fazla finansman elde etme ve ekonomik aktiviteyi geliştirme söz konusu olduğunda özellikle yararlı bir finansman aracından bahsedebiliriz.

Bir yükümlülüğün özellikleri

Bu tür finansal ürünü tanımlayan bir dizi özellik vardır:

  • Kredi kuruluşlarından geleneksel krediye göre daha çevik ve ekonomik bir finansman modeli olarak kabul edilirler.
  • Şirketler söz konusu olduğunda ve hisse senetlerinden farklı olarak, şirketin bir kısmının veya kontrolünün bir kısmının teslimini varsaymazlar.
  • Diğer tapu türleri gibi, valör tarihi, tutar, ilgili faiz oranı ve son kullanma tarihi gibi unsurlara sahiptirler. Hepsi onaylanmış ve resmi olarak düzenlenmiş bir belge veya başlıkta ifade edilir.
  • En yaygın yükümlülük seçeneği, uzun vadeli, sabit getirili bir güvenliktir.

Karlılık açısından yükümlülük

Genellikle yüksek kar seviyeleri ve yüksek faiz oranları ile ilişkilendirilirler ve bu tür ürünleri çok çekici hale getirir. Daha yüksek bir kar marjı olduğunda, daha büyük bir ilişkili risk olduğunu belirtmek gerekir.

Yatırımcının bakış açısından, bu menkul kıymetler, eşleştirildikleri daha yüksek faiz oranları göz önüne alındığında diğerlerinden daha yüksek getiri sağlar.

Bir yatırımcının bir şirketin yükümlülüğüne veya belirli bir ülkenin borcuna sahip olması, söz konusu tutarı belirli bir süre içinde, sadece oluşturulan faizle (kupon olarak bilinir) iade etme taahhüdüne sahip olduğunu garanti eder.

Bu kurumsal borç senetlerinin ayrıca, son kullanma tarihi olarak bilinen tam geri ödeme için bir son tarihi vardır.

yükümlülük ve tahvil arasındaki fark

Tanım olarak, genellikle eşanlamlı kavramlar olarak tanımlanırlar. Bu, Anglo-Sakson dünyasında bağ terimi genelleştirildiği için olur.

Ekonomik uygulamada, tahvillerin vadesi beş yıldan az olan finansal ürünleri kapsadığı, yükümlülüklerin ise daha uzun sürelere yönelik olduğu kabul edilmektedir.