Mali yönetim

Finansal yönetim, bir şirketin finansal kaynaklarının yönetimiyle, karlılığına ve likiditesine dikkat ederek ilgilenen disiplindir.

Mali yönetim

Finansal yönetimin aslında şirket içinde çok geniş bir faaliyet alanı vardır. Bu nedenle, şirketin kilit hareketlerinden sorumludur. Şirkete ait finansal kaynakların organizasyonu, planlaması, yönlendirilmesi ve kontrolünden sorumludur.

Böylece tüm yatırım kararları, finansman ve temettü dağıtımları ile ilgili kararlar buna dokunuyor. Bu nedenle, finansal yönetimin şirket içinde oynamaya başladığı rolün temel olduğu ortaya çıkıyor. Herhangi bir ticari organizasyonun zaman içindeki dayanıklılığı buna bağlıdır.

Para kaynağı herhangi bir şirkette önemli bir kaynak olduğundan, yukarıda belirtilenler oldukça anlaşılabilir. Kısacası, finans ve mali yönetimin ortak işlev ve amaçları olduğunu unutmayalım. Ve finansal yönetim unsurlarının finans dalına ait olduğu.

Finansal yönetimin kökeni

Mali yönetimin kökeni veya doğuşu, esas olarak sözde sanayi devriminden kaynaklanmaktadır. Bu tarihi olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, şirketlerin yeterli sayıda insandan oluşan bir ekibe hayati bir ihtiyacı vardı. Yani, daha fazla kârlılığını garanti etmek için şirketin finansal kaynaklarını belirli kriterlerle yöneten belirli bir departman ile.

Finansal yönetimin işlevleri

Mali yönetimin işlevleri şunlardır:

 • İş organizasyonu tarafından gerçekleştirilecek tüm yatırım faaliyetlerini yönetmek ve bunlara ilişkin kararlar almak.
 • Şirketin finansman kaynağını içeren tüm yönleri araştırın, elde edin, değerlendirin, karar verin ve bunlara uyun.
 • Şirket tarafından elde edilen temettülerin muamelesi ile ilgili olarak yönetin ve kararlar alın.
 • Ticari organizasyonun vergi yüklerinin yönetimini yürütmek.
 • Risklere göre şirketin fayda veya karını maksimize etmek.
 • Kuruluşun faaliyetlerinin her yönünü bütçelemek ve projelendirmek.

Bu nedenle, mali yöneticiden sorumlu mali idarenin işlevleri şirket içinde çok geniş ve karmaşıktır. Bunun, kuruluşunuzdaki tüm faaliyetlerin her finansal hareketini incelemesi gerektiğinden.

Finansal yönetimin amaçları

Kendi adına, finansal yönetimin amaçları aşağıda açıklanmıştır:

 • Faaliyet alanı içinde doğru bir şekilde çalışabilmesi için şirket kaynaklarının yeterli düzeyde bakımını sağlayın.
 • Elde edilen tüm kaynakların kullanımını sürekli olarak düzene sokun.
 • Şirketin her yatırımında karşı karşıya olduğu riskleri ve belirsizlikleri en iyi şekilde yönetin.
 • Sürekli olarak şirketin karını maksimize etmeye çalışın.
 • Kuruluş tarafından elde edilen temettülerin tatmin edici bir yönetimini sağlayın.

Görülebileceği gibi, bir şirket içindeki finansal yönetim, içinde işlevleri olduğu kadar çok amaç izleyebilir.