Karma yönetim

Karma yönetim, hem kamu hem de özel sermayenin yönetiminden sorumlu olan yönetimdir. Kamu ve özel sektörün yetkisi altındaki tüm kuruluşları içerir.

Karma yönetim

Karma yönetim, yaygın olarak kullanılan bir yönetim tarzıdır. Kamu ve özel sektör arasında, toplum için faydalı olduğu düşünülen belirli eylemlerin çok taraflı bir şekilde koordine edilmesi ve yönetilmesinden oluşur. Bu eylemler, esas olarak, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya ve belirli bir ekonominin maruz kaldığı piyasa başarısızlıklarını düzeltmeye çalışan sosyal politikalarda gerçekleştirilir.

Karma yönetimin izlediği temel amaç, özel yönetimin etkinlik ve etkinliğinden yararlanarak kamu yararını garanti altına almaktır. Bu tür bir yönetim hem yerel hem de uluslararası olarak uygulanabilir.

Karma yönetimde kamu sektörünün rolü

Kamu sektörü, toplumun yaşam kalitesinin düşmesine neden olan belirli piyasa aksaklıklarının düzeltilmesine olanak sağladığı için belirli sektörlerde karma yönetim biçimiyle hareket etmektedir. Bu şekilde Devlet, planladığı kalkınma planlarının yürütülmesine ve toplumsal ilerlemeye riayet edecektir.

Buna ek olarak, kamu sektörü, halka daha fazla sayıda mal ve hizmet sunma olanağına sahiptir. Bu, üretimi için gerekli altyapıya sahip olma zorunluluğu olmadığı için olur.

Son olarak, bu tür bir eylemle, özel girişim teşvik edilir ve belirli bir coğrafi bölgenin iş dokusu güçlendirilir; bu, toplum üzerinde çok olumlu bir etkisi olan bir şeydir.

Karma yönetimde özel sektörün rolü

Karma yönetimin, onu özel sektör açısından ilginç kılan bazı özellikleri vardır. Devletin ürettiği mal ve hizmetleri vatandaşlarına sunması ve şirketin gelirinin artmasını sağladığı için bu yöntem geniş bir müşteri kitlesi sağlamaktadır.

Öte yandan, Kamu Yönetimi ile birlikte çalışmak, örgütün Devletin yararlanabileceği belirli ölçek ekonomilerinden yararlanmasına olanak tanır. Yukarıdakilere uygun olarak, özel bir şirkette karşılaşılması gereken ücret ve vergiler konusunda da belirli ayrıcalıklar elde edebilirsiniz.

Son olarak, bu tür bir girişimin gerçekleştirilmesi, yatırımın içerdiği riskin azaltılmasını sağlar. Sermayenin bir kısmının Devletten gelmesi ve hatta devlet tarafından garanti altına alınması yaygındır.

Karma uygulamanın özellikleri

Bu tür bir yönetimin birçok özelliği arasında aşağıdakileri vurgulamak uygundur:

  • Uygulanan girişimler toplumun yararına odaklanmıştır.
  • Bir kişinin veya bir şirketin belirli bir sektörde üretmek zorunda kalabileceği giriş engellerini azaltır.
  • Devletin, Kamu Yönetimine göre daha kısa sürede vatandaşlarına mal ve hizmet sunmasını sağlar.
  • Şirketin mülkiyeti kısmen hem kamu hem de özel olacaktır.