Karayip Topluluğu (CARICOM)

CARICOM, Üye Devletleri arasında entegrasyon sürecini destekleyen bir Karayip ülkeleri topluluğudur.

Karayip Topluluğu (CARICOM)

Bu topluluk, 4 Temmuz 1973’te Chaguaramas Antlaşması’nın imzalanmasıyla kuruldu. Bu topluluğun kurucu devletleri şunlardı:

 • yaşlı ve sakallı
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belize
 • Dominika
 • el bombası
 • Guyana
 • Jamaika
 • Montserrat
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Surinam
 • Trinidad ve Tobago.

CARICOM’un Yapısı

Topluluk iki ana Organ tarafından yönetilir: Hükümet Başkanları Konferansı ve Topluluk Bakanlar Konseyi. Bunlar, varlığın en yüksek örneklerini oluşturur. Öte yandan, bunlara alt hiyerarşik organlar yardımcı olacaktır:

 • Finans ve Planlama Konseyi.
 • Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Konseyi.
 • Dış ve Halkla İlişkiler Konseyi.
 • İnsani ve Sosyal Kalkınma Konseyi.

Bunlar örgütün karar alma organlarıdır. Yardımcı organlardan sorumlu aşağıdaki komiteler de bunun bir parçasıdır:

 • Hukuk İşleri Komisyonu.
 • Bütçe Komisyonu.
 • Merkez Bankası Guvernörler Komitesi.
 • Büyükelçiler Komitesi.

Son olarak, Chaguaramas Antlaşması, diğer kurumları da kuruluşun örgütsel yapısının bir parçası olarak tasarlar. Esas olarak, uzman teknik ajanslar figürü altında.

CARICOM’un Amaçları

Topluluğun temel amacı, hem ekonomik hem de politik olarak bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesidir. Eğitime kadar kamu politikası alanlarında bloğun işbirliğini teşvik etmek.

Daha ayrıntılı olarak, CARICOM’un özel hedefleri şunlardır:

 • Yaşam kalitesini ve çalışma standartlarını iyileştirin.
 • İş gücünün tam istihdamına ulaşın.
 • Hızlandırılmış ekonomik kalkınma ve yakınsama elde edin.
 • Üçüncü ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin genişlemesini teşvik etmek.
 • Daha yüksek uluslararası rekabet gücü seviyelerine ulaşın.
 • Üye Devletlerin üçüncü Devletler, Devlet grupları ve her türden oluşumla ilişkilerinde daha fazla çoğaltıcı güç ve ekonomik etkinlik elde etmek.
 • Üye Devletlerin dış politikalarının ve ekonomik (dış) politikalarının daha fazla koordinasyonu.
 • Teknolojik, sosyal ve kültürel konularda daha fazla işlevsel işbirliği oluşturun.

Son olarak, bu hedeflere milliyet temelinde ayrımcılık yapmama ilkeleri çerçevesinde ulaşılması planlanmaktadır. Bu ülkeler için büyük önem taşıyan unsur. Buna, Üye Devletlerin bloktan kaynaklanan önlemleri benimseme taahhüdü de eklenmelidir. Bu, bölgenin ortak büyümesi lehine.

CARICOM finansmanı

Chaguaramas Antlaşması, Topluluk Kalkınma Fonu’nun oluşturulmasını sağlar. Bu fon, – ilke olarak – Üye Devletlerin katkılarıyla, finansmanın sağlanmasından sorumlu olacaktır. Ancak, Fonun kamu ve özel sektör kuruluşlarından hibe kabul edebileceği de tespit edilmiştir. Hem Üye Devletlerden hem de Topluluk dışındaki diğer kuruluşlardan.