Kamu açığı ve kamu borcu arasındaki fark

Kamu açığı bir öğe olduğunu önlemler bir ülkenin Devletin ekonomik durum normalde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzde cinsinden ifade edilir belirli bir yıl içinde gelir ve giderler arasındaki farkın ve vasıtasıyla aynı yıl.

Kamu açığı ve kamu borcu arasındaki fark

Kamu açığı ile borç arasındaki fark, birincisinin bir akış değişkeni, ikincisinin ise bir stok değişkeni olmasıdır. Başka bir deyişle, kamu açığı, belirli bir yıldaki gelir ve giderler arasındaki farkı temsil eder. Bu arada borç, açığın eklendiği veya çıkarıldığı değişkendir. Sonuç, toplam kamu borcudur.

Fark yaratan kamu açığının olumlu ya da olumsuz olabileceğini belirtmekte fayda var. Giderler gelirden büyükse, aradaki fark (gelir – gider) negatif olacaktır. Tersine, gelir giderlerden büyükse, fark (gelir – gider) pozitif olacaktır. Fark negatif olduğunda, kamu açığı olarak bilinir. Tam tersine, aradaki fark pozitif olduğunda kamu fazlası olarak bilinir. Doğru olsa da, farklı isimlerle de olsa aynı büyüklüktedir.

Kamu Açığı ve Kamu Harcamaları
  • fazlalığın anlamını gör
  • açığın anlamını gör

Kamu açığını finanse etmenin yolları

Devlet, birbirini izleyen yıllarda kamu açığını finanse etmek için üç şekilde hareket edebilir:

  1. Vergiler yoluyla: Maliye politikası olarak bildiğimiz şey, vergileri artırarak daha fazla toplayabilirler ve hükümet buna karşılık gelir.
  2. Para basımı: Gelişmiş ülkelerde artık kullanılmayan bir yöntemdir. Enflasyon yaratır ve ulusal para birimini değer kaybederek iç ekonominin düzgün işleyişini ve gelişmesini engeller.
  3. Kamu borcunun ihracı : Hazine, yatırımcılara belirli bir getiri ödemesi gereken farklı zaman dilimlerinde (tahvil, bono vb.) varlık ihraç ederek finansman elde eder. Söz konusu ihraç, kanunla yetkilendirilmeli ve Genel Devlet Bütçelerinde kendisine getirilen kısıtlamalara uygun olmalıdır. Bir ülkenin borcu ve finansman ihtiyacı ne kadar büyükse, özel şirketlerin bunu elde etmesi o kadar karmaşıktır, çünkü Devlet ile rekabet ederler ve Devletten daha fazlasını ödemek zorunda kalırlar, bu da finansmanlarını daha pahalı hale getirir ve onları daha az rekabetçi hale getirir. Özel borcu piyasadan uzaklaştıran bir durum olan dışlama etkisi olarak bildiğimiz şey.

Mevcut durumda Hazine, farklı vadelerde tahvil ve bono ihraç etmektedir (kamu borcu ihracı). Bugün 10 yıl vadeli tahvil şeklinde 1 milyar Euro ihraç ettiğinizi düşünelim. Yatırımcılar, o tarihteki Devletin finansmanı karşılığında vadeye kadar 10 yıl süreyle dönemsel faiz oranı alacaklardır.

Kamu açığını finanse etmek için Hazine ihraçlarının birikmiş "canlı" toplamı, Kamu Borçları olarak adlandırdığımız şeydir. Normalde, o yıl için GSYİH’nın yüzdesi olarak da ifade edilir.

Kamu Açığı ve Kamu Borçları

Bu nedenle kamu açığı -%5,9 olabilir ve aşağıdaki tabloda İspanya’da göreceğimiz gibi GSYİH’nın %99,3’ünü temsil eden bir kamu borcu ile uyumludur.

ispanya kamu açığı kamu borcu
milyon € % GSYİH milyon € % GSYİH
2014 -61,319 -%5,9 1.033.741 %99.3
2013 -71,241 -%6.9 966.044 %93,7
2012 -108.903 -%-10,4 890.728 %85,4
2011 -101.265 -%9.5 743.530 %69,5
2010 -101.445 -9.4% 649.259 %60,1
2009 -118,237 -11.0% 568.700 %52.7
2008 -49.385 -%4.4 439.771 %39.4
2007 21.620 %2,0 383.798 %35.5
2006 22,144 %2.2 392,168 %38.9
2005 11.229 %1,2 393.479 %42.3
2004 -364 %0.0 389.888 %45.3
2003 -2.960 -0.4% 382.775 %47,6
2002 -3,106 -0.4% 384,145 %51.3
2001 -3.839 -%0.5 378.883 %54.2
2000 -6.608 -%1.0 374.557 %58,0