İşletme maliyetleri

İşletme maliyetleri, bir şirketin ana üretken faaliyetini gerçekleştirmesi nedeniyle katlanılan maliyetlerdir. Bunlar hesaplara kaydedilir.

İşletme maliyetleri

Muhasebe içinde, işletme maliyetleri ekonomik faaliyetinin gelişimi ile ilgilidir.

Bu nedenle, operasyonel nitelikteki maliyetler veya maliyetler, bir organizasyonun günlük üretimini gerçekleştirmek için gerekli olanlar olacaktır.

Defterler, bir projenin gerçek karlılığının doğru bir ölçüsünü göstermek için bu maliyetleri yansıtır.

Başka bir deyişle, belirli bir ticari faaliyeti yürütmenin ekonomik açıdan kuruluş için ne anlama geldiğine dair gerçek bir imaj vermek.

İşletme maliyetlerinin pratik uygulaması

Bir şirketin işletme giderlerini üstlenirken kaydettiği para giriş ve çıkışları toplam işletme maliyetini oluşturacaktır.

Bu nedenle, "operasyonel olmayan" olarak adlandırılanlar gibi diğer maliyetler ve şirketin ana faaliyeti olmayan başka bir faaliyetin geliştirilmesi için katlanılan maliyetler dahil edilmeyecektir.

Bunun bir örneği, KSS ile ilgili politikaların uygulanması veya kültürel sponsorluk gibi yürütülen diğer faaliyetlerin muhasebe kaydıdır.

Muhasebe açısından, faaliyet giderlerinin satış giderlerine, şirket yönetimine veya finansal giderlere yönelik muhasebe girişlerinin toplamı olacağını söyleyebiliriz.

İşletme maliyetlerinin ana özellikleri

Günlük muhasebede yaygın olan diğer maliyet veya gider yöntemleriyle karşılaştırıldığında, işlemler aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir:

  • Üretken faaliyet : Ana faaliyetini gerçekleştirmek için her şirket, hammadde kullanımından ve çeşitli mal alımlarından elde edilen giderlere katlanır.
  • Altyapı : Bir faaliyeti gerçekleştirme telaşı, gayrimenkul, makine veya aletlerin satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili maliyetleri içerir.
  • Enerji faydaları: Bu makaleyi okumamıza izin veren elektrik, su veya internet bağlantısı sözleşmeleri gibi masraflar, ana üretim görevinin geliştirilmesi için gerekli olduğu sürece bu tipolojiye dahildir.
  • İşgücü niteliği : Personelin işe alınması ve bunların periyodik ücretleri ile ilgili maliyetler operasyoneldir. En belirgin olanları işgücü vergileri, mesleki eğitim giderleri veya maaşlardır.
  • Periyodiklik : Diğer maliyet türlerinde olduğu gibi bunlar da sabit veya değişken olarak sürekli olarak kaydedilebilir.
  • Dayanıklılık : Bu rutin harcamalar, yalnızca geliştirmekte olduğumuz faaliyet devam ettiği sürece gerçekleşir. Bir iş bittiğinde, bu masraflar onunla birlikte olur.

Muhasebe açısından, işletme maliyetleri resmi olarak işletme bütçesine dahil edilir.

Bu belge, kuruluşların ana işlerini gerçekleştirirken tahsis edilecek kaynakları ekonomik açıdan tahmin etmelerini kolaylaştırır.

Her büyüklükteki şirket bu nitelikteki maliyetlere karşı hassastır. Dijital bağlamda, giderek daha fazla şirketin faaliyetlerini düşük hacimli olarak yürüttüğü doğru olsa da.

İşletme maliyetlerinin muhasebe gösterimi olarak işletme maliyetleri

Halk arasında bu kavram operasyonel giderler olarak da bilinir.

Öte yandan, nakliye maliyetleri ile birlikte işletme giderlerinin lojistik maliyetler olarak adlandırılanları oluşturduğunu belirtmek önemlidir.

Tüm işletme maliyetleri, Genel Muhasebe Planına yansıtılan ilgili hesaplarında görünmelidir. Uygulamada, her dönem sonunda bu giderlerin kar ve zarara yazılması gerekir.