İş adamı ve girişimci arasındaki fark

Girişimci ve girişimci arasındaki fark, bugüne kadar değişen ve sürekli gelişen bir ekonomik ve iş ortamında bu tür rollerin gelişmesi nedeniyle sıklıkla tartışılan bir kavramdır.

İş adamı ve girişimci arasındaki fark

Dilsel tanım gereği girişimci, bir şirketin sahibi veya işletmecisidir, girişimci ise yenilikçi fikirlerle bir iş üstlenir. Ancak yürüttükleri faaliyetin doğası gereği, iş adamı ve girişimci arasındaki fark bazen o kadar net değildir ve onu sadakatle kurabilmek için diğer yönlere bakmak uygundur.

Benzerlik olarak, hem girişimcinin hem de işadamının bir şirket kurarak ihtiyaç ve endişelerini gidermeye çalıştıklarını tanımlayabiliriz. Söz konusu ürün veya hizmeti sunmanın amaçlandığı kişilerin kökenine bağlı olarak, girişimcilerin daha önceden tanımlanmış kesimleri veya insan gruplarını hedeflemekten sorumlu olduğunu, girişimcinin ise daha potansiyel ve daha az tanımlanmış bir müşteriye odaklandığını ayırt edebiliriz. . Girişimci, kişisel bir zorluğun üstesinden gelmek için yaratılan fikirlerle ilişkilendirilirken, girişimci genellikle çabasının ekonomik bir getirisini arar.

Ayrıca, son yıllarda ikinci terimin bir şekilde kötülendiği veya imajının bozulduğu göz önüne alındığında, girişimci teriminin bir şekilde girişimcileri adlandıran bir örtmece olduğunu düşünme eğilimi vardır. Aynı anda hem girişimci hem de işadamı olabileceğiniz açıkça belirtilmelidir, aslında tüm girişimciler genellikle girişimcidir, çünkü bir fikir geliştirip bir şirket aracılığıyla yürütürler. Bununla birlikte, bir girişimci girişimci veya girişimci olmayan olabilir. Arazi alıp satmaya kendini adamış veya bir aile işini sırf kâr elde etmek için miras alan kişi, girişimci olmayan bir iş adamıdır.

İşadamı ve girişimci arasındaki temel farklar

Bu roller arasında dikkate değer farklılıklar olduğu akılda tutularak, girişimci profili ile girişimci profili arasındaki ayrımın anlaşılmasına yardımcı olabilecek bazılarına işaret etmeye değer:

  1. Fikrin kökeni: Girişimci, genellikle bilinmeyen bir sektöre girme ve buna rağmen başarı ve faydalar elde etme yeteneğine sahip olduğundan, mevcut olanı kullanır ve işine başlar. Bunun yerine girişimci, bir mucit olarak hareket ederek ve kaynaklarını buna adayarak kendi konseptini geliştirir.
  2. Rekabet: Girişimci için rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterirken çok sayıda rakip vardır; Hedeflerinize ulaşmak için bir işveren olursunuz ve rekabetçi ekipler kurarsınız. Kendi adına, girişimci, tek rakibinin kendisi olduğu için daha çok işbirliğine yöneliktir. Bu nedenle ortak ilgi alanları veya ilgi alanları doğrultusunda projenize katılabilecek kişiler arıyorsunuz.
  3. Hareket ettiği yer: Girişimci, her zaman daha doğrudan görevler ve yürütme ile olmasa da, işinin yönetimi ve yönü ile ilgilenirken, girişimci normalde projesinde çok çeşitli sorumluluklarla ilgilenir.
  4. Verimlilik ve başarı: Girişimci, üretkenlikteki artışlar ve dolayısıyla daha yüksek gelir yoluyla refahını artırmaya çalışır. Öte yandan girişimci, fikrinin gelişmesinde sadece kendi yararına değil, fikrinin büyümesine ve dünyaya bırakabileceği izye odaklanır.