IRR ve efektif getiri oranı arasındaki fark

Bir yatırımın iç getiri oranı ve efektif getiri oranı, ilkinin dahili nakit akışlarının yeniden yatırımını hesaba katmaması ve ikincisinin dikkate alması bakımından farklılık gösterir.

IRR ve efektif getiri oranı arasındaki fark

Başka bir deyişle, efektif getiri oranı, bir yatırımın dahili nakit akışlarının belirli bir oranda yeniden yatırılmasından kaynaklanan yıllık getiri yüzdesidir.

Efektif getiri oranı (ERR)

Efektif getiri oranı, bir yatırımcının bir yatırım tarafından üretilen nakit akışlarını belirli bir oranda yeniden yatırıma dönüştürmek için aldığı getiridir.

İç nakit akışlarına bir örnek, bir tahvilin ödediği kuponlar veya bir şirketin hisselerini portföyünde bulundurmak için ödediği temettülerdir. Bunlara içsel nakit akışları denir, çünkü bir tahvil söz konusu olduğunda ana yatırım, o tahvilden pozitif bir getiri elde etmektir ve yatırımcının aldığı kuponlar, ana yatırımın (dahili) içindeki para girişleridir.

Aldığımız kuponlar, bankada bırakabileceğimiz veya yeniden yatırım yapabileceğimiz paralardır. Bu kuponları yeniden yatırma eylemi, ana yatırımın getirisiyle birlikte getiri oranlarını hesaplamak istediğimizde etkin getiri oranını kullanmamız gerektiği anlamına gelir.

IRR ve TRE arasındaki fark

IRR ve ERR arasındaki fark, IRR’nin yalnızca bir yatırımın sermaye getirilerini hesaba katmasıdır. Bu getiriler bir banka hesabında bırakılabilir veya sırasıyla borsa veya mevduat olmak üzere daha büyük veya daha az riskli başka bir varlığa yatırılabilir.

Bu nedenle, sermaye akışlarının yeniden yatırımından söz ediyoruz, çünkü bir yatırımdan birincisinden kazanılan paradan yapılan başka bir yatırım elde edilebilir. Dolayısıyla, aynı anda iki yatırım yapmayı düşünüyorsak ve etkin karlılığımızın ne olduğunu bilmek istiyorsak, yeniden yatırım oranını hesaba kattığı için ERR’yi hesaplamamız gerekecek.

IRR ve ERR arasındaki farkı açıklayan bir şema:

Şema Tir Y Tre
TIR ve TRE şeması

Efektif getiri oranı (ERR) formülü

Efektif Getiri Oranı
Efektif Getiri Oranı (ERR)

Nereye:

 • Cn : iç akışların kapitalizasyonu.
 • C0 : tahvil durumunda başlangıç ​​sermayesi veya başlangıç ​​fiyatı.
 • x% : yeniden yatırım oranı.
 • n : Yatırımın sürdüğü dönem sayısı.

Belirli bir yüzde x’e bağlı olan TRE ifade edilir, çünkü oranı hesaplamak için bu yüzdeye ihtiyacımız var. Bu yüzde olmadan, tahvil durumunda yatırımın veya kuponların iç akışlarını hangi oranda yeniden yatırım yapabileceğimizi bilmiyoruz.

Dahili getiri oranı (IRR) formülü

1
İç Getiri Oranı (IRR)

IRR, gelecekteki güncellenmiş sermaye akışlarını bir tahvil durumunda başlangıç ​​sermayesine veya fiyata eşit yapan getiri oranıdır.

IRR ve TRE örneği

Bu örnekte, %97,25 fiyattan, yıllık %3,5 kupon veren, nominal değeri üzerinden itfa edilmiş ve vadesi 3 yıl olan bir tahvil aldığımızı varsayacağız.

İyi yatırımcılar olarak, tahvilin vadesi dolana kadar her yıl banka hesabımıza 3,5 para birimi yatıracağımızı biliyoruz, bu da ihraççının tahvili aldığımız için bize ödediği kuponlardır.

Öncelikle yatırımımızın getirisinin ne olacağını hesaplıyoruz. Bunu yapmak için, iç getiri oranı (IRR) formülünü kullanabiliriz.

IRR formülü

2
IRR formülü

Nereye:

 • C0: Başlangıç ​​sermayesi veya Başlangıç ​​fiyatı.
 • Cn: Nihai Sermaye veya Son Fiyat.
 • n: Yatırımın sürdüğü dönem sayısı.
 • IRR: Gelecekteki güncellenmiş sermaye akımlarını başlangıç ​​sermayesine veya başlangıç ​​fiyatına eşit yapan faiz oranı.

Formülü öğrendikten sonra, zaten bildiğimiz değerlerin yerine değişkenleri koyabiliriz:

Tir hesaplanması
IRR hesaplaması

Yani, vadeye kadar her yıl 3.5 para birimimiz varsa, onları orada bırakmaya veya yatırım yapmaya karar verebiliriz. Risk profilimize bağlı olarak, daha düşük veya daha yüksek riskli bir yatırım seçeceğiz. Bir tahvil satın aldığımızı hesaba katarsak, profilimiz muhafazakar bir yatırımcı profilidir ve bu nedenle, kuponları yeniden yatırmak için bir mevduat seçme olasılığımız daha yüksektir.

Bu nedenle, kuponları yeniden yatırmayı seçersek, bu, tahvilin vadesi dolana kadar her yıl 3.5 para birimini bize getiri sağlayan bir mevduata yatıracağımız anlamına gelir. Başka bir yatırımdan elde edilen sermaye ile finanse edilen mevduatın getirisini yeniden yatırım oranı olarak adlandıracağız. Efektif karlılığı hesaplarken de bu oranı dikkate alacağız.

Efektif Getiri Oranı Formülü (ERR)

Efektif Getiri Oranı Tre
Efektif Getiri Oranı

Nereye:

 • Cn: iç akışların kapitalizasyonu.
 • C0: tahvil durumunda başlangıç ​​sermayesi veya başlangıç ​​fiyatı.
 • %x: yeniden yatırım oranı.
 • n: Yatırımın sürdüğü dönem sayısı.

Belirli bir yüzde x’e bağlı olan TRE ifade edilir, çünkü oranı hesaplamak için bu yüzdeye ihtiyacımız var. Bu yüzde olmadan, tahvil durumunda yatırımın veya kuponların iç akışlarını hangi oranda yeniden yatırım yapabileceğimizi bilmiyoruz.

İlk kuponu, bir yılı aştığı için bileşik büyük harf kullanarak aktifleştirmemiz gerektiğini unutmamalıyız. O zaman ikinci kuponun aktifleştirilmesi sadece bir yıl olduğu için bileşik hale getirmek için gerekli değildir.

Akışların Büyük Harf Kullanımı
Akışların kapitalizasyonu

C3’ü öğrendikten sonra ERR’yi hesaplayabiliriz:

Tre'yi hesaplarım
ERR’nin hesaplanması

Daha sonra, bu özelliklerdeki bir tahvilin karlılığının %4,5 olduğu ve kuponlarını %2 oranında yeniden yatırırsak, efektif karlılığın, yani tahvilin ve yeniden yatırımın karlılığının olacağı sonucuna varılmıştır. %4.41.