İdari ve finansal muhasebe arasındaki fark

İdari ve finansal muhasebe arasındaki fark, her iki muhasebe yöntemini birbirinden ayıran ve dolayısıyla birbirinden ayıran özelliklerin toplamıdır. Bu özellikler temel olarak bu modalitelerin sunduğu faydaya dayanmaktadır.

İdari ve finansal muhasebe arasındaki fark

İdari ve mali muhasebe arasındaki gibi, muhasebe yöntemleri arasında önemli bir fark vardır.

İdari veya yönetsel, yönetim için verilerin kullanımı ve dahili kullanım terimleri ile karakterize edilirken, finansal olan daha çok yurtdışında bilgilerin toplanması ve yayınlanması ile ilişkilidir.

Bu anlamda, her iki ekonomik disiplin de çoğu ticari kuruluş veya şirketin günlük yaşamında bir arada bulunur.

Bu şekilde, aynı zamanda, her iki muhasebe uygulaması türünü birbirinden ayıran diğer bazı özelliklere de işaret etmek mümkündür.

Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebenin Amaçları

Daha önce açıklanan kavramla devam edersek, yönetim ve organizasyon açısından önem kazanan idari muhasebedir.

Bunun nedeni, bir şirketin günlük işleyişi için bu yararlı verileri doğru bir şekilde ölçme ihtiyacıdır. Çoğu durumda, bu tür bilgiler diğer rakip kuruluşlar veya düzenleyici kuruluşlar için büyük önem taşır.

Bu nedenle, dış taraflarla veya hissedarların kendileriyle iletişim amacıyla, performansları veya mali sağlıkları hakkında bilgi toplanması gerekmektedir.

Bu noktada idari muhasebe çalışmaları özel bir önem kazanmaktadır.

İdari ve finansal muhasebenin metodolojisi ve düzenlemeleri

Yönetim muhasebesi söz konusu olduğunda genellikle daha geniş bir metodolojik özgürlük yelpazesi vardır. Çoğu durumda, bir şirketin yönetimi çok farklı eğilimlere veya yönetim biçimlerine göre gerçekleştirilebilir.

Alternatif olarak, finansal bilgiler önceden belirlenmiş terminoloji veya formatlara dayalı olarak ifade edilmelidir. Bu, birden fazla ticari taahhüt için geçerlidir.

Bu doğrultuda, verilerin örneğin muhasebe ilkeleri gibi her ülkenin sunduğu farklı düzenleme veya kanunlara uyarlanması ihtiyacına işaret etmek yerinde olacaktır.

Bu, piyasa tarafından paylaşılan ekonomik model ve formatlarda ifade edilmesi gereken finansal raporlar veya ekonomik oranlar açısından özel bir önem kazanır.

Her muhasebe yönteminin niteliğine göre diğer farklılıklar

Yukarıda açıklanan farklılıkları dikkate alarak, bu modaliteleri birbirinden ayıran diğer bazı özellikleri de dikkate almak mümkündür:

  • Bilginin kullanışlılığı: Yönetim muhasebesi, stratejilerin ve bütçenin tutarlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olurken, finansal muhasebe, bir şirketin belirli bir zamanda durumunun bir yansımasıdır.
  • Muhasebe işinin doğası: İdari muhasebe, verileri karar verme yetkisine sahip yöneticilere ve yöneticilere rapor eder. Öte yandan, finans şirketi, kamu düzenleyici kurumları ve diğer tedarikçi şirketler de dahil olmak üzere her türlü dış tarafa yöneliktir.
  • Raporların yayınlanması: Finansal olan, şirketin sonuçlarını periyodik olarak ve daha önce kurulmuş olarak yayınlama ihtiyacına uyarken, idari olan, kuruluşun kendisi tarafından tanımlandığı gibi daha fazla özgürlüğe sahiptir.