Fiyat Gözlemevi

Fiyat gözlemevi, fiyatların oluşumunu ve dalgalanmasını açıklayan koşullar hakkında bilgi sağlamaya çalışan, genellikle politik nitelikte bir varlıktır. Tipik olarak mallar.

Fiyat Gözlemevi

Bu nedenle fiyat gözlemevi, fiyatların nasıl oluştuğuna dair mevcut bilgileri ve söz konusu oluşumu belirleyen açıklayıcı faktörleri geliştirmeye çalışır.

Bu kurum aracılığıyla fiyatların ve değişimlerinin kontrolü ve takibi yapılır. Bu gözlemevi aracılığıyla, ürünlerin ticarileştirilmesinin şeffaflığını ve rasyonalitesini de desteklemeyi amaçlamaktadır. Her zaman fiyat istikrarını kontrol etmeye ve tüketicilerin yararına rekabeti iyileştirmeye çalışmak.

Fiyat gözlemevi genellikle bir devlet kurumudur.

Bu sayede, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi de incelenir.

Bir fiyat gözlemevinin işlevleri

Bir fiyat gözlemevinin sunduğu işlevler arasında aşağıdakiler vurgulanmalıdır:

 • Düzenli olarak bilgi edinin ve oluşturun. Bu, nihai gıda fiyatlarının oluşumunun sistematik bir şekilde izlenmesini sağlar.
 • Fiyatların temel yapısını ve bunların gelişimine neden olan faktörleri analiz edin.
 • Olası dengesizliklerle ilgili raporlar ve çalışmalar yapın. Ayrıca, herhangi bir siyasi şahsiyetin hükümetin bir parçası olduğu zaman talep ettiği gıda fiyatlarına ilişkin raporları hazırlayın.
 • Üretken sektör, ticari dağıtım ve tüketiciler temsilcileri arasında, kendi aralarında ve Kamu İdareleri ile diyaloğu teşvik edin.
 • Rasyonelliği ve rekabeti garanti altına alacak eylem önerileri, dediğimiz gibi tüketici lehine hazırlayın.

Fiyat gözlemevinin yapısı

Bir fiyat gözlemevinin yapısı değişebilir. Kamu veya özel kuruluş olmasına bağlı olarak farklı bir yapıya sahip olabilir. Aynı şekilde, bir kamu kuruluşu olmak, ülkeye bağlı olarak da farklılıklar gösterebilmektedir.

Bunun için örnek olarak İspanya Hükümeti’nin fiyat gözlemevini seçtik. Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşu.

Bu anlamda söz konusu rasathanenin sunduğu yapı şu şekildedir:

 • Genel Devlet İdaresi.
 • Özerk ve yerel yönetimler.
 • Öte yandan, gıda ve tüketicilerin üretim, dönüşüm ve dağıtımını yapan şirketler ve sektörler, resmi olarak tanınan kuruluşları aracılığıyla.

Fiyat gözlemevi özel bir kuruluş ise, tüzüğü uyarınca, söz konusu kuruluşun dikkate aldığı yapıyı sunabilir.

Fiyat gözlemevine sahip olmanın avantajları

Bir fiyat gözlemevinin avantajları arasında aşağıdakiler vurgulanmalıdır:

 • Fiyat oluşumu hakkındaki bilgileri iyileştirir.
 • Hükümetlerin fiyat gelişmelerini izlemesini sağlar.
 • Piyasada oluşabilecek dengesizliklerin bilinmesini sağlar.
 • Tüketicilerin refahlarını artırmalarına yardımcı olur.
 • Üretim ve pazarlama sürecine katılan ajanlar arasında daha fazla koordinasyon sağlar.
 • Daha fazla nesnellik ve ekonomik titizlik ile analizlerin yapılmasına izin verir.

Bunlar, diğerleri arasında, bahsedilen avantajlardan bazıları olacaktır. Her ne kadar bir kamu kuruluşu ise bu gözlemevinin siyasi strateji aracı olarak kullanılmaması gerektiğini de eklemek gerekir.