Eurostat

Eurostat, üye ülkelerin farklı istatistik ofislerinden çok sayıda ekonomik değişkenin ölçümlerini derlemekten sorumlu Avrupa Birliği istatistik sistemidir. Bu şekilde, tek bir ortak veritabanına entegre edilirler.

Eurostat

Avrupa İstatistik Ofisi’nin en yaygın adı olan Eurostat, Avrupa Birliği için istatistiksel verileri merkezileştirmek ve yönetmekten sorumlu Avrupa Komisyonu’na ait bir organdır. Evrimi, geçen yüzyıldaki başlangıcından bu yana mevcut Birliğin gelişimi ile el ele gitti.

Lüksemburg merkezli bu kurum, Birliğe üye ülkeler tarafından kullanılan istatistiksel metodolojiye uyum ve tutarlılık sağlamada faydalıdır. Bu nedenle, Eurostat, çeşitli kategorilerdeki Avrupa istatistiklerini sağlamaya gelince, son yıllarda hayati bir topluluk aracı olarak kendini kanıtlamıştır.

Eurostat ne tür veriler sunuyor?

Eurostat tarafından toplanan veriler, Avrupa makamlarının farklı bölgeler arasında sayısal karşılaştırma unsurlarına sahip olma ihtiyacına yanıt vermektedir. Başlıca ölçüm konuları şunlardır:

 • Genel ve bölgesel istatistikler .
 • Ekonomi ve finans .
 • Nüfus ve sosyal koşullar .
 • Sanayi, ticaret ve hizmetler .
 • Tarım ve balıkçılık .
 • Dış Ticaret
 • Ulaşım
 • Çevre ve enerji .

Eurostat nasıl çalışır?

Eurostat’ın temel işleyişi, Topluluk üyelerinin farklı istatistik kurumlarının veya ofislerinin entegrasyonu ile karakterize edilir. Bu holding, elde edilen verilerin ortak metodolojisinde tutarlılığı garanti eden Avrupa İstatistik Sisteminin (SEE) temelini oluşturur.

Eurostat’ın yönetimsel organizasyon şeması, faaliyet veya işin kapsamına bağlı olarak yedi adresten oluşan bir listeye dayanmaktadır.

Eurostat organizasyon şeması Bu organda istatistiksel olarak ışık tutulan ana konular, fiyat endekslerinin davranışı, ekonomik büyüme oranları, Avrupa Birliği’nin farklı ülkelerindeki işsizlik oranının gelişimi ve diğerleri olacaktır.

Toplanan veritabanları ücretsiz, herkese açık ve farklı yollarla serbestçe erişilebilir. Örneğin, planlar, yıllık raporlar veya diğer elektronik kaynaklar şeklinde düzenli olarak yazılı yayınlar yoluyla.

Eurostat’ın ana işlevleri

Bu kurum, üye ülkelerde gerçekleştirilen farklı ölçümlerde çok çeşitli veri türlerinin derlenmesinden ve yapılandırılmasından sorumludur. Böylece hem bu bölgeler hem de topluluk yönetim organları farklı ekonomik politikalarını bu bilgilere dayandırmaktadır. Bu şekilde ilgilenir:

 • Avrupa Birliği’nin tüm üyeleri için ortak bir istatistiksel çerçeve oluşturun: Eurostat, tüm üyeler için istatistiksel bir çerçeve sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, Topluluk düzeyindeki ana kurumlar, özellikle Avrupa Komisyonu için de bunu yapar.
 • Bu veritabanlarını halka açık ve şeffaf bir şekilde sunun: Eurostat’ın görevlerinden biri halka açık ve güvenilir bir veri tabanı sunmaktır. Sadece kurumlara değil, her tür kullanıcıya.
 • Avrupa Merkez Bankası (ECB) Veritabanı: Doğru para politikası kararları vermek için verilere ihtiyacınız var. ECB, para politikasını nereye yönlendirmesi gerektiğini bulmak için Eurostat verilerinden yararlanıyor. Başka bir deyişle, genişletici bir para politikası mı yoksa kısıtlayıcı bir para politikası mı yapması gerekiyor.
 • Bölgeleri veya ülkeleri karşılaştırın: İlk fonksiyondan türetilen, farklı ekonomileri karşılaştıran fonksiyondur. Başka bir deyişle, ortak bir istatistiksel çerçeve sunmak, farklı ülkelerin ekonomik göstergelerinin çok daha güvenilir bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır.