Eurogroup

Eurogroup, Avrupa Birliği’nin ekonomi ve maliye bakanlarının toplantısıdır. Amacı, üye devletlerin ekonomik politikalarını koordine etmek ve euro ile ilgili tüm konuları analiz etmektir.

Eurogroup

Eurogroup toplantılarına Ekonomik İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı da katılmaktadır. Bu forumda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ekonomi politikaları, euro ve bütçe politikası ile ilgili her şey unutulmadan denetlenecek.

Eurogroup’un İşlevleri

Avrupa Birliği’nin ekonomik organı olarak Eurogroup aşağıdaki yetkilere sahip olacaktır:

  • Euro bölgesindeki ekonomik durumu değerlendirin ve Avrupa ekonomisinin geleceğini analiz edin.
  • Avrupa Birliği üye devletlerinin bütçe politikalarını denetlemek.
  • Euro bölgesinin olası genişlemesini inceleyin, yani Euro’yu resmi para birimi olarak kullanan ülke sayısındaki artışı değerlendirin.
  • Mali yardıma ihtiyaç duyan Euro bölgesi ülkeleri için koşulları belirleyin ve tartışın.
  • Euro’nun istikrarını sağlamak için çalışın.
  • Euro bölgesinin bir parçası olan ülkelerin makroekonomik durumlarının incelenmesi.
  • Avrupa Birliği devletleri tarafından gerçekleştirilecek ekonomik reformların analizi ve tartışılması.

Eurogroup nasıl çalışır?

Eurogroup, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal işlerini görüşmek üzere ayda en az bir kez toplanmalıdır. Bu toplantılar gayri resmi niteliktedir ve toplantılarda tartışılan konular gizli tutulacaktır.

Katılımcılar arasında Avrupa Birliği üye devletlerinin Ekonomi ve Maliye Bakanları, Eurogroup Başkanı, Ekonomik İşler Komiseri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı yer almalıdır. Öte yandan Uluslararası Para Fonu da dahil olduğu ekonomik konuların görüşüldüğü bu toplantıya müdahale edebilir.

Toplantı bittiğinde, Eurogroup başkanı bir basın toplantısı yoluyla sonucu bildirir, ancak yazılı bir açıklama yapma olasılığı da vardır.