Eurobarometre

Eurobarometer, Avrupa Birliği tarafından yürütülen ve sonuçları, Topluluk nüfusunun çok çeşitli konulara ilişkin temel endişelerini ve beklentilerini gösteren bir ankettir.

Eurobarometre

Eurobarometer’in oluşturulmasıyla, ankette danışılan temsilci vatandaşlar tarafından sağlanan veriler dikkate alınarak Topluluk kurumlarının eylem önceliklerinin neler olduğunu ayrıntılı olarak bilmek mümkündür.

Kuruluşundan önce, farklı Avrupa kurumları nüfusla farklı ölçümler ve istişareler gerçekleştirdi. Ancak, 2007’den beri bu araç düzenli olarak geliştirilmeye başlandı ve hazırlanması ve uygulanması Avrupa Parlamentosu’na düşüyor. Alternatif olarak, finansmanı Avrupa Komisyonu’na düşmektedir.

Varlığının temel temeli, Avrupalıların Topluluk yetkilerinin günlük ekonomik ve yasama faaliyetlerinde ne ölçüde hareket etmesini istediklerini ölçmektir. Bu anketler genellikle yılda iki kez yapılır ve sonuçları gelecekteki stratejileri tasarlamak amacıyla parlamento tarafından incelenir ve tartışılır.

Bir Birlik kurumu adına ek ve daha spesifik anketlerin yapılması da yaygındır. Tabii ki, nüfustan belirli veriler elde etme ihtiyacının ortaya çıkması durumunda. En yaygın olanı, telefon üzerinden geliştirilmeleridir.

Eurobarometer’in ana faydası

Bu şekilde, Avrupa Parlamentosu, eylem önlemlerini Eurobarometer tarafından gösterilen sonuçlara ve dolayısıyla Avrupa sakinlerinin görüşüne dayalı olarak tanımlama olanağına sahiptir.

Barometrede toplanan ana konular sadece siyasi veya ekonomik nüanslara cevap vermiyor. Eurobarometer, Avrupa vatandaşının diğer noktalardaki görüşüne de odaklanmaktadır. Bunlara örnek olarak, göç gibi faktörleri etkileyen çevre veya nüfusun demografik gelişimi verilebilir.

Bu ölçümün temsil ettiği bir diğer önemli avantaj, Avrupa Parlamentosu’nun kendi çalışması, toplum yaşamındaki etkisi ve her topluluk üyesi adına sadece Birliğe ait olma gerçeği hakkında mevcut görüşü sunmaktır.

Eurobarometer bünyesinde gerçekleştirilen anketler

Avrupa Parlamentosu’ndan periyodik olarak farklı istişareler başlatılır:

  • Tematik anketler: Yukarıda açıklanan ve çok çeşitli nitelikteki temalara odaklanmıştır. Genel istişareler tüm üye ülkelerde gerçekleştirilebilir veya belirli yaş, cinsiyet veya sosyal sınıf aralıklarına yönlendirilebilir.
  • Parametre: Tüm üye ülkelerde yıllık olarak gerçekleştirilir ve parlamentonun kendi çalışmaları hakkındaki izlenimlerini bilmeye odaklanır. Aynı şekilde, Avrupa vatandaşı ile farklı topluluk arasındaki yakınlık ve aidiyet duygusunu ölçmeye çalışır. kurumlar.
  • Flash Eurobarometer: Daha spesifik bir konu için vatandaşlara yapılan telefon görüşmeleridir. Belli bir konuda daha kısa sürede sonuca varmak mümkün olacak şekilde.