Euratom

Euratom, nükleer enerji üzerine araştırma programlarını koordine etmekten sorumlu bir Avrupa kamu kuruluşudur.

Euratom

Euratom, özellikle nükleer enerjiye odaklanarak, enerji kullanımı ve bu nitelikteki enerji kaynaklarının araştırılması için farklı stratejiler geliştirmektedir.

Bu Avrupa organizasyonu, Avrupa’daki enerji eylemlerinin yönetimini ve yasal desteğini amaçlamaktadır. Ancak kurulduğu günden bu yana özellikle yenilenemez enerjiler alanına yönelmiştir.

Kıtasal uygunluk açısından, Euratom, Roma Antlaşmalarından bu yana meydana gelen en dikkate değer ilerlemelerden biriydi.

Bu anlamda, CECA’nın oluşturulması açık bir öncül olarak tanımlanabilir.

Euratom’un kökeni, tarihi ve önemi

Doğrudan Avrupa Birliği’ne bağlı olmamasına rağmen, AB ile aynı üyelere sahiptir ve aynı kurumlar tarafından yönetilmektedir.

1957’de bir anlaşmanın ilan edilmesiyle kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, farklı Avrupa toprakları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Diğer benzer ve çağdaş çokuluslu örgütlerin yaratılmasıyla birlikte, Euratom’un doğuşu, Eski Kıta ülkelerindeki nükleer stratejilerin uyumunu temsil etti.

Avrupa Birliği’nin ilerici konsolidasyonu ile birlikte, Soğuk Savaş’ın ortasında var olan sosyo-politik istikrarsızlığı kurumsal olarak boğdu.

Euratom kurumsal sorumluluğu

Bu organizasyonun ana özellikleri, aşağıdaki noktaları vurgulamak için geçmektedir:

  • Topluluk nükleer yönetimi : Avrupa Komisyonu ve Ortak Araştırma Merkezi ile birlikte, bu tür kalkınma ve enerji izleme ile ilgilenir.
  • Spesifik programlama ve Avrupa uyumu : Bir önceki noktadan sonra, bu kurum nükleer üretim atıklarının kontrolünün yanı sıra bu sektördeki gerekli güvenlik faktörlerinin izlenmesinden sorumludur.
  • Yapı ve özel yasal çerçeve : Euratom’un her eylemi, Topluluk yasal alanından yasal destek alır.

Bütün bunlar, doğumundan itibaren, nükleer enerjide çok belirgin bir uzmanlığa sahip ortak bir pazarın yaratılmasına ve geliştirilmesine yol açtı.

Bu, Üye Devletler arasında nükleer bileşen ticaretini geliştirme ihtiyacına yol açtı. Bir sonraki adım, söz konusu enerji endüstrisinin gelişimi için ortak araştırma olacaktır.

Euratom çalışma yolları

Euratom, kuruluşundan bugüne kadar, Avrupa’daki enerji yeterliliklerinden ana sorumlu olarak kendini kanıtlamıştır.

Bu nedenle, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve ekonomik büyüme sürecinde ortaya çıkan nükleer sanayinin teşvik edilmesi, baştan beri yükseltilen temellerden biriydi.

Böylece, Euratom’un genel etkinliği iki ana yoldan geçer:

  • Belgesel çalışma ve araştırma disiplini : Nükleer (hem fisyon hem de füzyon yoluyla enerji elde etme) ve neden olunan radyoaktivite üzerinde üretken sorumluluk gibi alanlarda.
  • Yakınsak kurumsal eylem : Bu kurum, ortak müdahale modellerinde Avrupa düzeyindeki diğer devlet kurumlarıyla birlikte çalışır. Bu, Avrupa Birliği ile ortak stratejiler yoluyla.