Eşdeğer kesirler

Eşdeğer kesirler, aynı pay ve paydayı paylaşmasalar bile aynı sayıyı ifade edenlerdir.

Eşdeğer kesirler

Diğer bir deyişle, eşdeğer kesirler, payı paydaya bölerek aynı sonucu elde ettiğimiz kesirlerdir. Ancak aynı sonucu vermesine rağmen kesirlerin bileşenleri farklıdır.

Eşdeğer kesirler, aralarındaki ilişkiye göre kesir türlerinden biridir.

Belirli bir kesre sahip denk kesirleri bulmak için hem payı hem de paydayı aynı sayıya bölebilir veya çarpabilirsiniz.

Bu anlamda, her fraksiyonun sonsuz sayıda eşdeğer fraksiyona sahip olduğunu aklımızda tutmalıyız.

Ayrıca, kesrin bir sayının eşit parçalara bölünmesi olduğunu unutmayın.

Eşdeğer kesirleri anlama

Denk kesirleri anlamak için bir pastamız olduğunu ve onu üç eşit parçaya böldüğünü ve sonra bu parçalardan birini aldığını düşünelim.

Şimdi, aynı kek altı eşit parçaya bölünür ve 2’yi alırsa, önceki durumda olduğu gibi aynı miktarda kek alırdık. Bunun nedeni 1/3 ve 2/6’nın eşdeğer olmasıdır.

Eşdeğer kesir örnekleri

Eşdeğer kesirlere bazı örnekler:

6/9 ve 2/3 = 0.6667.

7/21 ve 84/28 = 3.

12/60, 3/15 ve 1/5 = 0,2.

İki kesrin eşdeğer olup olmadığı nasıl anlaşılır?

İki veya daha fazla kesrin eşdeğer olup olmadığını öğrenmek için paydayı ve payı aynı sayıya bölebilirsiniz. Bu, indirgenemez, yani pay ve paydanın ortak bölenleri olmadığı ve bu nedenle basitleştirilemeyeceği kesirlere sahip olana kadar.

Daha sonra, elde edilen indirgenemez kesirler eşitse, kesirler eşdeğerdir.

Bir örnek görelim:

48/108 ve 32/72 eşdeğer midir?

48/108 = 16/36 = 4/9 (Bileşenlerin her birini üçe ve sonra dörde böleriz).

32/72 = 4/9 (Her iki bileşeni de 8’e böleriz).

O halde 48/108 ve 32/72’nin denk kesirler olduğu sonucuna varabiliriz.

Şimdi başka bir örneğe bakalım. 6/70 ve 12/56 varsa.

6/14 = 3/7 (Her iki bileşeni de ikiye böleriz).

12/56 = 3/14 (Her iki bileşeni de dörde böleriz).

3/7 ≠ 3/14 olduğundan, 6/70 ve 12/56 eşdeğer değildir.