Ekonomik durum

Ekonomik konjonktür, belirli bir ekonominin belirli bir zamanda gösterdiği ortak ekonomik durumdur. Başka bir deyişle, bir ekonominin içinde bulunduğu mevcut durum ve gelecekteki beklentileri.

Ekonomik durum

Bu anlamda ekonomik durum, belirli bir ekonominin belirli bir zamanda bir bütün olarak gösterdiği ekonomik durumdur.

Böylece, bu ekonominin içinden geçtiği mevcut durum, genellikle ekonomik görünüm olarak adlandırılan şeyi gösteriyor. Bir başka deyişle konjonktür, bir ekonominin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Farklı sosyoekonomik aktörlerin eylemleriyle değiştirilebilen ve yeni konjonktür senaryolarına yol açan bir Devlet.

Böylece sosyoekonomik aktörler için konjonktür ve ekonomiyi oluşturan ekonomik değişkenlerin evrimi verilmiştir. Arz, talep, faiz oranı gibi değişkenler ve diğer ilgili değişkenler.

Ekonomik durum ve yapı arasındaki fark

Ekonomik durum ve yapı, benzer şeylere atıfta bulunan ancak birbirinin zıddını temsil eden iki kavramdır. Yani ekonomik durum ve yapı, bir ekonominin sunabileceği iki tür durumdur. Yani ekonomik durumlardan bahsettiğimizde konunun büyüklüğüne ve zamansallığına atıfta bulunarak durumun geçici veya yapısal olduğunu söyleyebiliriz.

Bu anlamda, ekonomik durum, dediğimiz gibi, belirli bir ekonominin belirli bir zamanda gösterdiği genel ekonomik durumdur. Başka bir deyişle, belirli bir ekonominin mevcut senaryosunu gösteren kısa vadeli bir durum.

Öte yandan ekonomik yapı, bir ekonominin sunduğu ve kısa vadede değiştirilemeyen durumdur. Başka bir deyişle, bir ekonominin uzun vadede sunduğu ve zaman içinde yüzleşmesi gereken durumlar, durumun geçici niteliğini sunmaz.

Genel anlamda konjonktür genellikle bir ekonominin sunduğu belirli bir durumu ifade eder. Öte yandan yapı, uzun vadede bir ekonominin bileşimini ifade eder.

Ekonomik durumun ana göstergeleri

Bir ekonominin içinde bulunduğu durumu ölçmek için ekonomik durum göstergeleri dediğimiz bir dizi gösterge vardır. Bu anlamda bunlar, bir ekonominin içinden geçtiği mevcut durumu kontrol etmemize ve durumun durumunu bilmemize yardımcı olur.

Ekonomik durumun ana göstergeleri arasında:

  • Fiyat Endeksi.
  • Ücretler
  • Üretme.
  • İş.
  • Dış Ticaret.
  • Ev tüketimi.
  • Şirket siparişleri.

Ekonomik durumun birçok göstergesi olmasına rağmen, genellikle en çok kullanılanlar bunlardır. Bir ülkenin ekonomisinin belirli bir dönemdeki davranışını konjonktürel bir senaryoda değerlendirmemizi sağlayan bazı göstergeler.

Bazılarının geçici sorunlar sunabileceği doğru olsa da. Örneğin işsizlikle ilgili olarak farklı işsizlik türlerinden bahsedebiliriz. Bunlar arasında yapısal işsizlik var.

Ekonomi politikasının etkileri

Ekonomik yapıda olduğu gibi, ekonomik durum, farklı sosyoekonomik ajanların eylemlerinden önce değiştirilebilir, değişken olabilir. Bu anlamda ekonomik durum, tam tersine ekonomik yapının sunduğundan daha kısacık bir senaryodan bahsettiğimiz için, değişime uğramak için daha büyük bir kolaylık sunmaktadır. Bu nedenle ekonomi politikasının etkisi bu konuda temel bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle, belirli bir bölgede politikacılar tarafından yönetilen ekonomi politikası, ekonomik durumu yönetmenin aracıdır. Gerçekleştirilen eylemlere bağlı olarak, bunların bir ülkedeki durum üzerinde daha fazla veya daha az etkisi olacaktır.

Bu nedenle, bir ekonomide bir arada bulunan unsurlar için durum uygun olmadığında, iyi uygulanan ekonomi politikasının senaryoyu değiştirmeye çalışması, daha fazla ekonomik büyüme ve daha fazla gelişmeye izin veren daha elverişli senaryolara yakınsama üretmesi gerekir. .

Ekonomik durum örneği

Ekonomik duruma bir örnek vermek gerekirse, bunun en iyi göstergesi istihdamdır. İstihdam, büyük mevsimsellikten muzdarip bir göstergedir. Yani istihdam değişkeninin öyle ya da böyle davrandığı konjonktür senaryoları vardır.

Bu anlamda, geçici istihdam oranının yüksek olduğu turizm sektörü, yaz döneminde yaşanan gibi yüksek talep piklerinin yaşandığı dönemlerde istihdam yaratma eğiliminde olan bir sektördür. Bu anlamda yaz mevsimi ve istihdamdaki değişkenlik (yukarı doğru) duruma güzel bir örnektir. Eh, yaz sayesinde, personel alımında artışların yanı sıra daha fazla tüketim var.

Bu şekilde yaptığımız gibi Noel de konjonktürel bir senaryoyu çok iyi temsil eden bir başka senaryo. Tarihler göz önüne alındığında, Aralık ayında personel alımında artışlar var, bu da duruma bağlı olarak bölgedeki işsizlerin sayısının azalmasına izin veriyor.