Dilim

Bir balık pazarı, genellikle balık ve kabuklu deniz ürünleri ticaretine ayrılmış halka açık bir alandır. Esas olarak, bu türlerin aynı gün içinde ilk avlanmalarından sonra toptan satışını içerir.

Dilim

Deniz alanlarında ve limanlarda, balık ve kabuklu deniz ürünlerinin satışının yoğunlaştırılması için bir balık pazarı vardır. Gıda sektörü içerisinde bu lojistik merkezler önemli bir satış ve ürün seçimi noktasını temsil etmektedir.

Balıkçılar, denizden yeni getirdikleri malları orada, onları satın almak ve olağan satış noktalarına nakletmek için tedarikçilerine giden balıkçılar ve diğer işadamlarının hizmetine bırakırlar.

Bu tesislerde geliştirilen işlerin büyük çoğunluğunun toptan olduğu doğru olmakla birlikte, küçük alıcıların veya bireylerin perakende alım yapma imkanı da bulunmaktadır.

Altyapı ve araçlarla ilgili olarak, her müzayede, rıhtımda boşaltma ve ardından satılan malları taşımak için tahsis edilen diğer nakliye araçlarına yükleme işlerini yürütmek için yeterli olanaklara sahip olmalıdır.

Aynı zamanda, ürünlerin müzayede sonrası ticarileştirilmesinden önce bir adım olarak, ürünlerin tartılmasına, hazırlanmasına ve etiketlenmesine izin veren sabit kıymetler olmalıdır.

Bir balık pazarının özellikleri

Bir ticari ve endüstriyel ortam olarak benzersiz olması nedeniyle, bir balık pazarının vurgulanması gereken bir dizi karakteristik özelliği vardır:

  • Nüfusun daha az olduğu bölgelerde, bir bölgedeki ekonomik birimlerin çoğunluğunu kendine çeken iş ve ekonomi merkezi olarak yer alır. Bu, çoğunlukla ekonomisi balıkçılığa dayalı olan kıyı bölgelerinde meydana gelir.
  • Çoğu zaman limanda kendi tesislerine sahip olacak altyapıya veya lojistiğe sahip olmadıklarından, KOBİ’lerin veya serbest meslek sahibi balıkçıların üretken faaliyetlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
  • Balık pazarlarında satış saatleri sabahın erken saatlerine doğru yer almaktadır. Gemiler elde edilen mallarla yanaşıyor ve alıcılar şafakta gelip onu alıp iş saatlerinde ticarete hazır hale getiriyor.
  • Bu lojistik merkezlerde sunulan tüm balık ve kabuklu deniz ürünleri aynı gün gelir ve gider. Bu ürünlerin doğası gereği ve erken son kullanma tarihi nedeniyle, soğuk koruma önlemleri ve uygun paketleme gerektiren birkaç saat içinde tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle, genellikle çapraz yerleştirmenin önde gelen bir örneği olarak tanımlanır.
  • Satış fiyatı genellikle açık artırmalarla belirlenir. Geleneksel olan bu işlemi sesle yürütmek olsa da yeni teknolojilerle birlikte bilgisayarlı müzayede yöntemleri geliştirilmiştir.

Ürünün balık pazarında yaşadığı aşamalar

Bir günlük çıkarma balıkçılığı, toptancıya satılana kadar balık pazarına ulaştığından, bu lojistik merkezlerin normal işleyişini açıklayan bazı ara adımlar vardır.

Limana gelen tüm ürünler, söz konusu türlere göre sınıflandırılır. Menşeine göre tartımını, ambalajını ve ilgili etiketlemeyi belirleyecektir.

Öte yandan, her bir balığın veya kabuklu deniz hayvanlarının fiyatlarının değişkenlik göstermesi ve sınırlandırılmaması sık görülen bir durumdur. Bu nedenle, türün müzayedelerinin aynı mekanda yapılması yaygındır.

Balık pazarlarını diğer iş veya iş merkezlerinden ayıran yönlerden biri, genellikle turizm yoluyla yeni müşteriler veya tüketiciler için bir cazibe noktası olarak hizmet etmesidir.

Bunun nedeni, çok sayıda kıyı pazarının denizcilik ve tatil ortamlarında bulunmasıdır. Diğer bir deyişle, müşteri ağını mevsimsel olarak artırma potansiyeline sahiptir.