Devlet ve millet arasındaki fark

Devlet ve ulus arasındaki temel fark, birincisinin belirli bir bölgenin siyasi örgütlenmesine atıfta bulunması, ikincisi ise ulusun aynı bölgeyi oluşturan insan kümesine atıfta bulunmasıdır.

Devlet ve millet arasındaki fark

Bu iki kavram çok kafa karıştırıcı olabilir, benzer görünebilir ve yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Aslında, birçok durumda onları duyuyoruz ve eş anlamlı olarak kullanılıyorlar. Bu sebeple aralarındaki farkları belirtmekte yarar vardır.

Ancak öncesinde, iki kavramın her birinin özelliklerini tanımlamalı ve belirtmeliyiz. Görelim!

Devlet nedir?

Devlet, belirli bir coğrafi alan üzerinde idari ve egemen güce sahip bir siyasi örgütlenme biçimidir. Bu nedenle, vatandaşların geri kalanı için zorunlu olan yasaları ve kuralları dikte etme yeteneğine sahiptir.

Demokrasisi orta derecede sağlam olan Devletlerde, her ne kadar bir üst örgüt olarak yapılandırılsa da, kendisinin dikte ettiği yasallığı göz ardı edemez.

Devletin kendisine içkin üç kurucu unsuru vardır: nüfus, bölge ve Hükümet.

Bir Devletin Özellikleri

Bir Devlet genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Zamansız.
 • Siyasi ve idari bir kuruluştur.
 • Belli bir nüfus ve bölge üzerine kuruludur.
 • Hükümet onun yönetiminden sorumludur.
 • Bir hukuk konusudur ve ulusal ve uluslararası hak ve yükümlülüklere sahiptir.
 • Üç yetkiye sahiptir: yasama, yürütme ve yargı.

millet nedir?

Bir ulus, kendi adına, tarih, dil, bölge, kültür veya etnik köken gibi bir dizi ortak unsuru paylaşan bir grup insandır. Genellikle bir Devlet veya bölge oluşturan gruplandırılırlar, böylece egemenliklerini temsil ederler.

Siyaset bilimi, nasıl oluştuğuna bağlı olarak iki ulus tanımına sahiptir veya vardır. Fransız geleneği, ulusun, farklılıkları olsa bile aynı toplulukta yaşama niyetini ifade eden tüm insanlardan oluştuğunu belirtir. Öte yandan, Alman geleneği, ulusun, farkında olmasalar da, birçok özelliği paylaşan bir grup insan olduğunu doğrular.

Kültürel ulusun ne olduğunu da tanımlamak gerekir.

Bu anlamda, bu özelliklere ve ortak duygulara sahip insanların bir araya gelmesiyle bir Devlet inşa edildiğinden bahsediyoruz. Örnek olarak, devletler kurmuş veya diğerlerinden bağımsızlığını kazanmış milliyetçi hareketlere sahibiz.

Devlet ve millet arasındaki temel farklar

Her iki kavram arasındaki temel fark, bu nedenle, Devletten bahsettiğimizde, bir ülkenin bütününe, ancak siyasi, örgütsel ve kurumsal bakış açısından atıfta bulunmamızdır. Siyasi içeriğine bakıyoruz.

Ancak bir milletten bahsettiğimizde, insanlara, söz konusu organizasyon yapısını oluşturan "ruh"a atıfta bulunuyoruz. Ulus, gelenekleri, kültürü, dili veya tarihi paylaşan bir grup birey olarak tanımlanır. Her ne kadar bu nitelikleri paylaşmayan, ancak birlikte yaşama iradesini ifade eden insanlardan da oluşabilir.

Diğer farklılıklar aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Devletler, yazılı olmayan gelenek, görenek ve kurallara sahip olmalarına rağmen, zorunlu olan kanunlar ve kurallar oluşturur, milletler oluşturmaz.
 • Her milletin bir devleti yoktur. Topluluklar, bölgeler veya köyler gibi başka bölgesel varlıklar oluşturabilirler.
 • Devlet bir veya birkaç ulusa dayanır, ulusun bir Devlette eklemlenmesi gerekmez.
 • Devlet siyasi bir kavramken, ulus tarihsel ve sosyolojik bir kavramdır.
 • Devletler yapay yapılardır, Fransız geleneğini takip eden milletler ise değildir.