Bir ürünü başlat

Bir ürünün piyasaya sürülmesi, pazara yeni bir ürünü tanıtmayı amaçlayan süreçtir.

Bir ürünü başlatın

Başlangıç ​​olarak, bir ürünün piyasaya sürülmesi, büyük bir çaba ve çok fazla çalışma ve araştırma gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu, pazara pazarlanacak yeni bir ürünü sunmanın yolu olduğundan, pazarın güvenliğini sağlamak için uygun bir lansman önemlidir.

Şirketlerin giderek daha fazla ve daha iyi rakiplerle karşı karşıya kalması nedeniyle ürünlerin piyasaya sürülmesinin daha karmaşık hale geldiği belirtilmelidir. Aynı şekilde tüketicilerin ihtiyaçları, ilgi alanları ve tercihleri ​​de değişmektedir. Bir ürün lansmanının başarılı olması için onu doğru hedef kitleye yönlendirmeli ve zaman, para ve kabul israfını önleyecek uygun planlamalar yapmalıyız.

Elbette iyi bir ürün lansmanı şirketin büyümesine katkıda bulunur. Bunun nedeni, şirketin henüz dokunulmamış potansiyel müşterilere pazarlarını genişleterek satışlarını ve gelirini artırabilmesidir. Daha iyi sonuçlar için en önemli şey pazara ideal zamanda girmek ve doğru müşteri veya segmentleri seçmektir.

Bir ürünü piyasaya sürerken nelere dikkat edilmelidir?

Yeni ürün lansman süreçlerinin çoğunun başarısız olduğunu belirtmek önemlidir. Bu hem işletme sahipleri hem de çalışanlar için son derece maliyetli olabilir. Bu nedenle, ürün lansmanı sağlam bir pazar araştırmasına dayanmalıdır. Bu, başlangıçta pazarın büyüklüğünü, büyümesini ve karlılığını içermelidir.

Ayrıca pazar segmentleri tanımlanmalı ve her segmentteki müşterilerin özel ihtiyaçları bilinmeli ve her segmentte var olan rakip ürünler tanınmalıdır. Bu, ürünü piyasaya sürmeden önce.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, hem niteliksel hem de niceliksel olarak ayrıntılı bilgilerin geliştirme ve başlatma sürecinde toplanması gerekir. Bir ürünü piyasaya sürme süreci endüstriden endüstriye veya üründen ürüne değişebilir.

Ürün lansman sürecinin özellikleri

Lansman süreçleri şirketten şirkete değişebilse de, çoğu ortak özelliklere sahiptir:

1. Süreç, yönetici seviyesinin desteğine sahip olmalıdır

Bir ürünün piyasaya sürülmesi, şirketin yönetici seviyesinin desteğine sahip olmalıdır, çünkü ancak o zaman onu gerçekleştirmek için gerekli zaman ve para gibi kaynaklar elde edilebilir.

Her şeyden önce, başarılı bir lansman için yönetici düzeyinden destek şarttır. Ayrıca bu sürece dahil olan kişilerin örgütsel görevlerine odaklanmalarına yardımcı olur. Şirketin farklı fonksiyonel alanlarından bir dizi bilgiyi uygulamak gerekir. Bu finans, insan kaynakları, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış alanlarına tekabül etmektedir.

Her durumda, ürünün piyasaya başarılı bir şekilde sunulması için planlama sürecinin adımlarından hiçbiri ihmal edilemez.

2. Niteliksel ve niceliksel yönlerin temel çalışmaları

Öte yandan fırlatma sürecini gerçekleştirmek için bilinmesi gereken bazı niteliksel yönler de vardır. En önemlileri tüketicinin güdüleri, alışkanlıkları ve davranışlarıdır.

Dikkate alınması gereken en önemli nicel yönler, pazarın büyüklüğü ve özellikleridir.

3. Müşteri ve segmentler hakkında bilgi

Her şeyden önce hedef pazar ve ürünün yönlendirildiği segmentler mümkün olduğunca doğru bir şekilde tanımlanmalı ve güncellenmelidir. Bu, piyasaya sürülen ürünün bu pazarın ve bu segmentlerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği göz önüne alındığında. Bu, tüm eylemleri ve stratejileri bu pazar grupları için uygun hale getirir.

4. Doğrudan ve dolaylı rekabet bilgisi

Elbette yeni bir ürünü piyasaya sürerken rekabeti göz ardı edemezsiniz. Bu nedenle hem doğrudan hem de dolaylı rekabetin vereceği tepkiyi analiz etmek ve değerlendirmek gerekmektedir.

5. Yeni ürünün korunması

Her yeni ürünün zayıf yönleri ve dezavantajları vardır. Bu, ürünün pazara girişini kolaylaştıran tüm unsurların kapsamlı bir analizinin yapılmasını gerekli kılar. Şirket bazı finansal anlaşmalardan faydalanabilir. Ayrıca teslimat, pazarlama, ürün teşhiri ile ilgili bazı özel anlaşmalar veya anlaşmalardan bahsedilebilir.

6. Ürüne eşlik eden hizmetin belirlenmesi

Aynı şekilde firmanın sunacağı hizmetin de pazara sunacağı ürüne uygun olması gerekmektedir. Bu hizmet faaliyetleri, somut ürüne satış veya pazarlama öncesi ve sonrası eşlik eder. Maddi olmayan bir ürün olsaydı, değerlendirmeden önce ve sonra.

7. Satış fiyatı ve karlılık

Ancak, ürünün lansman fiyatını belirlemek için birkaç önemli hususun dikkate alınması gerekir. Bunlar, maliyetleri, önerilen satış fiyatını, rakip fiyatlarını, karlılığı ve beklenen kar marjını içerir.

8. Stoklar ve sarf malzemeleri

Lansman tarihi de ürünün arz ve stoğunun yeterli olmasını sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Ürünün piyasaya sunulmasında yeterli miktarda bulunmasını sağlamak için yapılması gereken tüm finansal sermaye yatırımları dikkate alınmalıdır.

9. İletişim ve dağıtım sistemi

Aynı şekilde en uygun iletişim ve dağıtım kanalları da belirlenecektir. Bu, iletişim mesajını taşımak ve ürünü potansiyel müşteriye ulaştırmaktır. Kanallar, hedef müşteri türüne veya seçilen segmente bağlı olarak en uygun olmalıdır.

10. Hukuki yönler

Yasal kısımda, tüm yasal gerekliliklerin karşılandığı doğrulanmalıdır. Bunlar, ürünün piyasaya sürülmesi için geçerli olması gereken lisanslar, izinler ve yetkiler gibi öğeler olabilir.

Kuşkusuz bunun sağlanabilmesi için, tüm bu belgelerin uygun zamanda hazır olması veya talep edilmesi için uygun ve zamanında talep edilmesi gerekmektedir.

Ürün lansman stratejileri

Ana ürün lansman stratejileri şunlardır:

1. Tüm pazarlara aynı anda giriş

İlk olarak, bu strateji, rekabetin pazara hızlı girebilme avantajına sahip olduğu durumlarda kullanılır. Bu durumda, en iyi dağıtım kanallarını elde etmeyi başardığı için, pazara ilk ulaşan şirket tarafından en iyi fayda elde edilir.

Aynı şekilde, ilk gelen şirketler de yenilikçi şirketler olarak kabul edildikleri için pazarda daha iyi bir imaja sahip oluyorlar. Bu stratejiyi kullanmak, herhangi bir şirketin, özellikle finansal olanlar olmak üzere birçok riske sahip olması anlamına gelir.

2. Ürünün kademeli girişi

İkincisi, bu stratejide ürün, farklı pazar türlerine kademeli olarak ve sırayla tanıtılır. Bu, her segmentte elde edilen sonuçları değerlendirmek için yapılır. Bu nedenle, belirli bir segmentte bir sorun bulunursa, sonraki segmente girmeden önce sorun düzeltilir.

Doğal olarak, bu stratejide şirketin işletme riski daha düşüktür. Bu nedenle bu stratejinin rakipler tarafından taklit edilmesi zor olan ürünlerde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Ürün Lansmanı 2
Ürün lansmanı
Başlatma stratejileri

Bir ürünü piyasaya sürmek için yanıtlanması gereken temel sorular

Bir ürünü piyasaya sürmeden önce gözden geçirilmesi gereken temel sorular şunlardır:

1. Ürün lansmanı nerede uygundur?

 • Hangi pazarda tanıtım yapılmalı.
 • Hangi pazar takip edilecek.
 • İhracat pazarı dahil edilmeli veya edilmemelidir.

2. Ürün ne zaman piyasaya sürülmelidir?

 • Lansman için en iyi zamanı seçin.
 • Mevcut durumu ve ekonomik beklentileri bilin.
 • Lansman için bazı özel efektlerden veya mevsimsel etkilerden yararlanmalısınız.

3. Ürün kime yönlendirilmelidir?

 • Piyasadaki en iyi potansiyel müşterileri bulun.
 • Ürünü hızla benimseyecek alıcıları belirleyin.
 • Sık kullananlar kimler olacak.
 • Hangi alıcılar kanaat önderidir.

4. En uygun iletişim ve dağıtım kanalları nelerdir?

 • Medya.
 • Doğrudan, dolaylı veya karışık kanallar.

5. Kullanılan fiyatlandırma stratejisi ne olacak?

 • Düşük fiyatlar veya pazara giriş.
 • Yüksek fiyatlar veya pazar kayması.

6. Hangi kaynaklara ihtiyaç var?

 • Finansal sermaye.
 • İnsan kaynakları.
 • Hava Durumu.

7. Ne tür tepkiler bekliyoruz?

 • Müşterilerin ve alıcıların tepkisi.
 • Rakiplerin yanıtı.

8. Hangi değişiklikleri yapmalıyız?

 • Üründe.
 • Ambalajlama.
 • İletişim stratejileri.
Ürün Lansmanı 1 1
Ürün lansmanı
Temel sorular

Son olarak, bir şeylerin yanlış gitmesini önlemek için ürün lansmanının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini söyleyerek bitiriyoruz. Tüm fırlatma sürecinin bir zincir olduğu dikkate alınmalı, bu nedenle her adım gözden geçirilmelidir. Ancak başarılı olmak için en önemli şey pazara en uygun zamanda girmek ve uygun hedef kitleyi seçmektir.