Bir şirketin sosyal hedefleri

Bir şirketin sosyal amaçları, bir şirketin içinde yaşadığı toplumla ilgili olarak takip ettiği amaçlardır.

Bir şirketin sosyal hedefleri

Bir şirketin takip etmesi gereken hedefler arasında, sosyal hedeflerin bunların arasına başarıyla girdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda şirketlerin topluma yaptığı katkıyı telafi edecek şekilde topluma karşılık gelme bilinci artmaktadır.

Bu nedenle, diğer araçların yanı sıra finansal olmayan raporlamanın yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk gibi yeni metodolojilerin ortaya çıkması, giderek daha fazla şirketin takip ettiği bu sosyal hedeflerin değerlendirilmesine olanak tanır.

Böylece şirketler sadece belirli bir ekonomik faaliyeti yürütmeye ve ihtiyaçları karşılamaya değil, aynı zamanda kar amacı gütmeyen sosyal eylemler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Başka bir deyişle, şirketler tarafından teşvik edilen eylemler toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Finansal olmayan rapor aracılığıyla, bir şirketin sosyal hedefleri içinde yer alan maddi olmayan varlıkları veya “sosyal ayak izi” olarak bilinenleri içerir.

Avrupa direktifinin, belirli bir şirketin gerçekleştirdiği tüm bu sosyal hedefleri toplayan finansal raporla birlikte finansal olmayan bir rapor sunma yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler getirmesi o kadar önemlidir ki.

Bir şirketin sosyal hedefleri

Bu nedenle, bir şirketin sosyal hedefleri arasında sayısız eylemi vurgulayabiliriz. Bağıştan ayni katkıya kadar tüm bunlar sosyal bir amaçtır.

Yani şirket tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylem toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle şirketler, sosyal bir itibara katkıda bulunan bir hisse ilişkisi geliştirmeye çalışırlar. Söz konusu şirketin imajını iyileştirmeyi amaçlayan bir sosyal itibar.

Bu nedenle, bir şirketin ana sosyal hedefleri şunları içerir:

  • Gezegenin ve çevrenin gelecekteki sürdürülebilirliğini garanti altına almak : Bu, bir şirketin temel sosyal hedeflerinden biridir. Gezegen olmadan iş olmaz. Tüm şirketlerin devam etmesi bir hedeftir ve amaçları, faaliyetlerinin gelecekte bunun için uygun bir ortamda kullanılmasını garanti etmektir.
  • Zenginliği etkin ve verimli bir şekilde üretin: Şirketler, bunu etkin bir şekilde yapmanın yanı sıra servet üretme misyonuna da sahiptir. Yani, mümkün olan en az kaynağı kullanarak zenginlik yaratın.
  • Yerleşik düzenlemelere uyum : Şirketlerin bir diğer amacı da düzenlemelere bağlılık ve edindiği yükümlülüklerdir. Bu nedenle şirketler, bu düzenlemelere uyumun doğru bir şekilde yürütüldüğünden emin olmalıdır.
  • Müşterilere karşı etik ve sorumluluk : Müşteriler bir şirketin temel taşlarından biridir. Müşteriler olmasaydı, dünyanın en büyük şirketi bile işsiz kalırdı. Bu nedenle şirketlerin sosyal amaçlarından biri de müşteriye özen göstermektir. Ayrıca etik ve sorumlu bir yönetim sunarken buna özen göstermek. Her zaman tercihlerinize göre uyarlanır, kâr ve ekonomik fayda sağlamaz.
  • Yönetimde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele : Bir şirketin izlediği temel sosyal hedefler arasında şeffaflık önemli bir yer tutar. Bu anlamda, işletme yönetiminde şeffaflık, doğru yönetimin yanı sıra sosyal yönetimin anahtarıdır. Yönetimde daha az şeffaflık, genellikle dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığıyla bağlantılıdır. Etik ve kurumsal sosyal sorumlulukla bağlantılı olmayan eylemlerin yanı sıra.
  • Çalışanlara, haklarına ve insana yakışır çalışma koşullarına saygı duymak : Şirketlerin bir diğer büyük sosyal amacı da çalışanlarına insana yakışır çalışma koşulları sunmaktır. Bu nedenle şirketler, çalışanlarına sadece iyi davranmakla kalmamalı, aynı zamanda işçi haklarıyla ilgili düzenlemelere de uymalıdır.
  • Tüketicilere katma değer sunmak ve onları şirket stratejisine dahil etmek : Bir şirketteki ana hedeflerden bir diğeri de müşterilerimize katma değer sunmaktır. Bu şekilde, teklif edilen fiyatı haklı çıkarmaktadır. Bu nedenle iş etiği belirleyici bir rol oynamaktadır, ancak bu konuda şirket çalışanlarının görevleri örnek olmalıdır.
  • Şirketin kurulduğu yerlerin sürekli iyileştirilmesi : Şirketin büyük bir hedefi toplumun sürekli gelişimi olmalıdır. Bu nedenle, bir şirket, mal veya hizmetinin odaklandığı toplumların tanıtımına ve iyileştirilmesine odaklanmalıdır. Sürekli iyileştirme sayesinde, şirketin sonuçları karşılıklı olacak, aynı zamanda sosyal bir iyileşme gerçekleşecek.

Bu sosyal hedefler ve ekleyebileceğimiz diğer hedefler, şirketlerin marka itibarı dediği şeyi tamamlar. Bu, ana hedeflerden biridir ve önemi nedeniyle ayrı olarak ele alıyoruz. Bu nedenle, burada belirtilen hedefler aracılığıyla şirketler bir marka itibarı oluşturmaya çalışırlar. Sürdürülebilir ve sosyal olarak kararlı şirketleri seçmenin önemi konusunda toplumun farkındalığını destekleyen bir itibar.