Avro para birimi

Euro para birimi, menşei dışında başka bir ülkede kullanılan para birimi veya para birimidir. Kullanımı, uluslararası ticaretin ve ülkelerin dış yatırımlarının temellerinden biridir.

Avro para birimi

Pratikte, bir Euro para biriminin oluşturulması basittir, çünkü sadece belirli fonların o ülkenin para birimindeki ulusal bir hesaptan yabancı bir ülkede bulunan başka bir bankaya aktarılmasıyla ortaya çıkar.

Bir başka olası alternatif, söz konusu mevduatın aynı menşe bankanın başka bir ülkede bulunan başka bir ofisine gönderilmesidir.

En yaygın olanı, bir Euro para biriminin, ABD doları veya euro gibi dünyadaki ana ve en yaygın para birimlerinin bir niteliğine veya değerine sahip olmasıdır. Ayrıca, bu tür para birimleri ile faaliyet gösteren sahipleri veya aktörler, belirli bir süre için kendi ülkelerinden başka bir ülkede ikamet eden kişi, şirket veya kurumlardır.

Bu sayede başta her zaman “euro” ön eki ve ardından menşe ülkenin para biriminin adından oluşan klasmanına göre özellikle üzerinde durduğumuz Europara cinsini tespit etmek mümkündür. Bir İspanyol bankasının kontrolü altında dolar cinsinden bir mevduat varsa, bir örnek Eurodolar olacaktır.

Bu kavramın adında "euro" kelimesinin bulunması, başlangıçta bu fenomen Avrupa ekonomik alanı içinde gerçekleştiğinden, para birimleriyle yapılan bu tür muamelenin kökeninden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, şu anda bu tanım, nerede bulunurlarsa bulunsunlar tüm dünya para birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu anlamda dünyanın başka bir yerindeki bir para biriminde değerlenen banka mevduatları Eurocurrency olarak kabul edilebilir. Örneğin, Meksika’da bulunan bir bankada belirli bir miktar Euro’luk bir mevduattan bahsederdik.

Eurocurrency’in Yararlılığı

Daha önce de söylendiği gibi, bu para birimleri, diğer ülkelerdeki yatırımlar gibi çeşitli ekonomik operasyon türlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Günlük finansmanda çok yaygın bir biçim, kredilerin yabancı para biriminde verilmesidir. Bu nedenle en büyük ilgisi uluslararası ticarette, dünyanın her köşesinde yürütülen ekonomik faaliyetlerin ödeme yöntemleri içindedir.

Eurocurrency piyasası, kökenlerinden farklı bölgelerde faaliyet gösteren yabancı para birimleri cinsinden değerlenen fonların değiş tokuşunun yapıldığı alandır. Uygulamada bu bir para piyasasıdır.