World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett organ som är integrerat i FN (FN) för att garantera skyddet av industriell och immateriell egendom.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organization föddes 1967 i Genève, Schweiz. Bland dess mål utmärker det sig att implementera ett immaterialrättsprotokoll på internationell nivå. Denna mekanism måste vara fördelaktig och funktionell för alla länder som ingår i denna organisation.

Stödet och skyddet av immateriella rättigheter spelar en grundläggande roll i utvecklingen av ekonomi och vetenskap. Utöver detta uppmuntrar det också skapandet av kulturella verk som bibliografiska verk eller musik.

I denna mening består WIPO av 193 medlemsländer. Bland dem kan följande lyftas fram:

 • Tyskland.
 • USA.
 • Indien.
 • Kina.
 • Japan.
 • Colombia.
 • Mexiko.
 • Kalkon.

Mål för World Intellectual Property Organization

Bland målen som vi kan lyfta fram för World Property Organization är följande:

 • Erbjud medlemsstaterna en infrastruktur för att göra de immateriella rättigheterna i varje land kompatibla.
 • Samarbeta med länder för att förbättra alla fördelar med ett solidt, stabilt och säkert system för immateriella rättigheter.
 • Underlätta informationsflödet mellan länder för att garantera skyddet av immateriella rättigheter i alla medlemsländer.
 • Tillhandahålla den nödvändiga kunskapen för att etablera ett funktionellt system för immateriella rättigheter.

World Intellectual Property Organizations struktur

När det gäller dess struktur kan vi särskilja den enligt följande:

 • Styrande organ: De är ansvariga för att fatta beslut inom organisationen.
  • WIPO:s generalförsamling och församlingarna i varje unions medlemsstater.
  • WIPO:s samordningskommitté.
  • WIPO-konferens.
 • Permanenta kommittéer: De olika styrande organen kan skapa kommissioner beroende på behoven i varje omständighet.
  • Program och budget (PBC).
  • Utveckling och immateriella rättigheter (CDIP).
  • Mellanstatlig om immateriell egendom och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore (CIG).
  • Advisor on Enforcement (ACE).
  • Patenträtt (SCP).
  • Varumärkesrätt, industriell design och geografiska beteckningar (SCT).
  • Upphovsrätt och relaterade rättigheter (SCCR).
  • WIPO Technical Standards (CWS).

Fördrag som administreras av World Intellectual Property Organization

WIPO ansvarar för att administrera 26 fördrag koncentrerade i tre stora grupper:

 • Skydd av immateriella rättigheter: Dessa fördrag inkluderar överenskommelsen om hur man skyddar industriell egendom inom olika sektorer.
  • Beijing Treaty on Audiovisual Performances – 2012. Träde i kraft 2020.
  • Bernkonventionen – 1886.
  • Brysselkonventionen – 1974.
  • Madridöverenskommelsen – 1891.
  • Marrakechfördraget – 2013.
  • Nairobifördraget – 1981.
  • Pariskonventionen – 1883.
  • Patenträttsfördraget – 2000.
  • Fonogramkonventionen – 1971.
  • Romkonventionen – 1961.
  • Singaporefördraget – 2006.
  • Trademark Law Treaty – 1994.
  • Washingtonfördraget – 1989.
  • WIPO Copyright Treaty – 2002.
  • WIPO Fördrag om framföranden och fonogram – 1996.
 • Registrering: De olika registreringsmetoderna är överenskomna beroende på vilken typ av information som ska skyddas.
  • Budapestfördraget – 1977.
  • Haagavtalet – 1925.
  • Lissabonavtalet – 1958. Träde i kraft 1966.
  • Madridöverenskommelsen och protokollet – 1891.
  • Patent Cooperation Treaty (PCT) – 1970.
 • Klassificering: De länder som anslutit sig till denna typ av avtal upprättar protokollen för att klassificera vart och ett av registren.
  • Locarno-arrangemang – 1968.
  • Nice Agreement – 1957.
  • Strasbourgavtalet – 1971.
  • Wienavtalet – 1973.

Slutligen är konventionen från Världsorganisationen för immateriella rättigheter institutionens konstituerande instrument. Den undertecknades 1967 i Stockholm och trädde i kraft 1970.

Sammanfattningsvis är World Intellectual Property Organization en institution som ansvarar för att samordna medlemsländerna för att garantera och underlätta skyddet av industriell och immateriell egendom.