Transaktionskostnader

Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår för att genomföra en marknadstransaktion.

Transaktionskostnader

Konceptet transaktionskostnader utvecklades först av Nobelpristagaren Ronald Coase, som undrade varför företag existerar. Enligt Coase är transaktionskostnader kostnaderna för att använda marknadsprismekanismen och företag skapas för att minska dessa kostnader.

Typer av transaktionskostnader

Bland typerna av transaktionskostnader finns:

  • Sökkostnader : Kostnaderna förknippade med att hitta leverantörerna av den vara eller tjänst vi behöver. Undersök dess lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet och prissättning.
  • Anställningskostnader : Dessa är kostnaderna för att förhandla och utarbeta kontrakt. Till vilken ingår kostnaderna för att kontrollera att avtalet följs.
  • Samordningskostnader : Det är kostnaden för att organisera och samordna de olika insatserna eller processerna som krävs för att erhålla den önskade varan eller tjänsten. Inom dessa kostnader finns kostnaderna för kommunikation, transporter m.m.

Sambandet mellan transaktionskostnader och företagsstorlek

Enligt Coase är företaget och marknaden alternativa medel för ekonomisk organisation. På marknaden handlas varor och tjänster på ett decentraliserat sätt. När det gäller företaget bestäms däremot internt vilka transaktioner som genomförs och ett hierarkiskt organisationssystem upprättas.

Således kan till exempel en designer sälja sina tjänster självständigt på marknaden eller så kan han vara en del av personalen på ett företag och ägna sig enbart åt det.

Företag existerar för att använda marknadsmekanismen innebär kostnader, så företag är ett mer effektivt sätt att organisera resurser och minska kostnaderna för att genomföra varje transaktion.

Hur länge kommer ett företag att växa? Verksamheten kommer att växa tills kostnaderna för att organisera ytterligare en transaktion internt motsvarar kostnaderna för att förvärva den på den öppna marknaden.

Företag växer inte obegränsat eftersom organisationskostnaderna ökar med storleken. På så sätt kommer det att komma en punkt där det är mer effektivt att använda marknadsmekanismen.