Större än

Större än

Större än

" Större än" är ett matematiskt uttryck som skrivs med symbolerna .

Uttrycket "större än" används i matematik, specifikt i en matematisk ojämlikhet. Denna matematiska ojämlikhet kan vara mellan tal, okända och funktioner av olika typer.

Till exempel, för att säga att 5 är större än 3, kan vi uttrycka det så här:

5> 3

Eller så kan vi också uttrycka det så här.

3 <5

Delarna av symbolen?

I allmänhet har vi tre symboler för att jämföra matematiska uttryck:

• Lika (=)
• Större än
• Mindre än

Symbolerna för "större än" och "mindre än" är desamma. Det enda som, beroende på var den öppna delen och den stängda delen finns, måste vi sätta symbolen i en eller annan riktning.

Det finns ett knep att aldrig förväxlas med tecknen → den öppna delen pekar alltid på det största antalet.

Tolka "större än"

Att jämföra två siffror är väldigt enkelt. Till exempel vet vi att 10 är större än 2, att 3 är större än 2, eller att 21 är större än 20. Men när matematiska funktioner kommer in i bilden förändras saker lite. Låt oss se ett exempel

Anta att vi vill plotta att y> 8 + 2x

Så först tar vi ekvationen som en likhet och vi löser de punkter där variablerna är lika med noll

om y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Därför skulle punkten i det kartesiska planet vara (-4,0)

om x = 0

y = 8

Därför skulle punkten i det kartesiska planet vara (8,0)

Vi kan då se i grafen att det skuggade området är vad som skulle motsvara ekvationen y> 8 + 2x

Större än

Anta nu att jag har följande andragradsekvation:

Större än 3

Så vi tar först ekvationen till höger och ritar parabeln som motsvarar när vi sätter den lika med noll.

När vi löser ekvationen finner vi att värdena på x när y är lika med noll är – 0,3874 och 1,7208. Så det är de två punkter som parabeln måste passera genom som vi ser i följande graf (Ekvationen kan lösas i en onlineräknare).

I grafen korsar parabeln x-axeln när värdet på x är -0,3874 (vi uppskattar det till -0,39) och 1,7208 (eller 1,72).

Större än 2

Sedan löser vi värdet på y när x är lika med noll, vilket är -2 (svartpunkten på grafen). Slutligen, för att hitta vad området som ska skuggas ska vara, ändrar vi x och y till 0:

0> 0-0-2

0> -2

Eftersom detta är sant måste vi skugga området där punkten (0,0) ligger, det vill säga inom parabeln, vilket är vad som skulle motsvara ojämlikheten.

Kort historia om liberalismen

  • Coronaviruset, en förindustriell kris?
  • Första världskriget
  • Globalisering